Česká republika
Média

Sdílením znalostí k lepší kvalitě života

Polovina obyvatel Indie pracuje v zemědělství a tato země je největším světovým producentem pšenice, rýže a bavlny. Přesto se výnosy v mnoha indických oblastech pohybují pod celosvětovým průměrem. Inovativní projekt společnosti BASF zpřístupňuje drobným zemědělcům odborné znalosti, které jim umožní zvýšit produktivitu udržitelným způsobem.

Drtivá většina zemědělců v Indii pracuje na malých farmách, které generují malé příjmy. Na rozdíl od zemědělců, kteří pěstují plodiny s vysokou přidanou tržní hodnotou pro exportní trhy, malí zemědělci nemají přístup k nejnovějším technologiím a know-how. Což je důvod, proč tým BASF Crop Protection přišel v roce 2006 s nápadem pomoci zemědělcům a jejich komunitám, aby dosáhli na udržitelnější variantu zemědělství. Program pojmenovali Samruddhi, což v sanskrtu znamená „prosperita“.

V tradičním modelu prodává BASF zemědělcům v Indii pesticidy prostřednictvím distributorů a prodejců. Myšlenka Samruddhi je vybudovat udržitelné obchodní partnerství přímo se samotnými zemědělci. Tím, že s nimi budou agronomové z řad BASF pracovat v průběhu celé sezóny – od pěstování po sklizeň a prodej –, navštěvovat je průběžně na farmách, což jim umožní poskytovat individuální poradenství, dělat praktické ukázky přímo na poli a vyučovat větší skupiny ve veřejných prostorách, získají místní zemědělci prostředky k měření nákladů, zvýšení výnosů a zlepšení zisků.

„Samruddhi je klasickým příkladem toho, jak BASF spolupracuje se svými zákazníky za účelem zajištění udržitelných obchodních operací. Vezmeme v úvahu celý ekosystém a snažíme se zemědělcům zvýšit výnosy.“

Sandeep Gadre, ředitel jihoasijské divize, BASF Crop Protection

Program se zatím dočkal obrovského úspěchu a od svého uvedení na trh rychle expanduje. V roce 2012 se Samruddhi zúčastnilo více než 180 000 pěstitelů sóji a program se začal zaměřovat také na další plodiny. V roce 2008 založila BASF call centrum, takže nyní mohou účastníci programu Samruddhi získat poradenství také po telefonu.

Úspěch programu částečně vyplývá z jeho holistického přístupu. Poradenství nabízí 700 agronomů BASF a pokrývá všechny aspekty zemědělského podnikání, od ošetření osiva, přes metody pěstování, bezpečné a zodpovědné používání pesticidů až po samotnou sklizeň.

Radhashyam Patidar je pěstitel sóji v Bhesodě ve státě Madhjapradéš. Pětačtyřicetiletý farmář obdělává půdu již 18 let. Do programu Samruddhi se zapojil v roce 2009. „Na programu se mi líbí, že nabízí kompletní řešení od jednoho setí k dalšímu,“ říká. Výsledky pro něj byly působivé – nyní dosáhne na dodatečný výnos 500 kg na hektar ze své půdy. A není sám. V roce 2012 vzrostly v průměru výnosy u pěstitelů sóji zapojených do programu Samruddhi o 25 % a čisté zisky o 39 % ve srovnání s ostatními farmáři.

„Jako Margdarshak jsem zdrojem poznání pro ostatní farmáře, což ve mně vzbuzuje velkou pýchu.“

Radhashyam Patidar, pěstitel sóji v Bhesodě

Klíčovou snahou programu je zajistit, aby se jeho benefity šířily co nejvíce. Proto základní princip Samruddhi říká, že znalosti předané jednomu zemědělci se časem přenesou na jeho sousedy. Hlavní farmáři ve vesnici, kteří si říkají „Margdarshakové“, nejen sdílejí své zkušenosti a znalosti, ale také pomáhají koordinovat návštěvy odborníků z BASF, zvou své sousedy na společná setkání a shromažďují jejich otázky. V roce 2012 převzal tuto roli v jedné z komunit Radhashyam Patidar. „Jako Margdarshak jsem zdrojem poznání pro ostatní farmáře, což ve mně vzbuzuje velkou pýchu,“ říká.

Program je také zaměřen na zlepšení ekologické účinnosti. Farmáři, kteří se řídí podle pokynů programu Samruddhi, jsou schopni pěstovat sóju způsobem šetrnějším k životnímu prostředí, s použitím méně půdy, méně energie a méně zdrojů.

„Samruddhi je klasickým příkladem toho, jak BASF spolupracuje se svými zákazníky za účelem zajištění udržitelné obchodní operace tím, že vezme v úvahu celý ekosystém a zvýšení výnosů,“ říká Sandeep Gadre, vedoucí jihoasijské divize BASF Crop Protection. „Prostřednictvím tohoto procesu mění BASF život na zemědělském venkově.“

Prosperita venkova – film, který ukazuje, jak přesně zemědělství profituje ze znalostí:

93716833

Moderní technologická řešení pro boj proti hladu

Zemědělská pole jako přírodní rezervace

Na prahu druhé Zelené revoluce