Česká republika
Média

Měření udržitelnosti

Two men in a rape field

Úspěšně řízený proces musí být měřitelný a srozumitelný. S ohledem na tuto skutečnost vyvinula společnost BASF metodu pro celistvé posuzování udržitelnosti zemědělství s názvem AgBalance™. Hodnotí v ní celkem 69 ukazatelů, které se dělí mezi tři dimenze – životní prostředí, společnost a ekonomiku. AgBalance™ bere v úvahu například rovnováhu živin v půdě, biodiverzitu vyskytujících se druhů, rezidua v potravinách a krmivech, jakož i fixní a variabilní náklady. Tato metoda získala nezávislé uznání od globálních odborných agentur NSF International, DNV Business Assurance a TÜV SÜD. V roce 2012 získala metoda AgBalance™ první místo v soutěži idejí Německé rady pro udržitelný rozvoj.

Co přesně znamená v zemědělství pojem udržitelnost?
Podívejte se sami... na budoucnost udržitelného zemědělství.

Woman with solar-powered water distiller

Hašení žízně slanou vodou

Man and woman in the kitchen

Magnetické chlazení

Light construction with a bottle

Litry světla