Česká republika
Média

3D v reálném čase

Interdisciplinární tým vědeckých pracovníků společnosti BASF vyvinul novou technologii, která umožňuje efektivní měření prostorových dat. Systém snímačů XperIenZ ™ je první, který dokáže v reálném čase změřit vzdálenost k objektu pomocí světla odraženého od něj. Funguje jak v mikro dosahu, tak i až na stovky metrů. Tím je eliminována potřeba geometrických výpočtů, které se v současné době musejí provádět. Díky kombinaci přesnosti a rychlosti lze tento 3D senzorový zobrazovací systém použít v mnoha oblastech, jakými jsou např. spotřební elektronika, bezpečnost provozu či sledování produkce. První produkty na bázi XperIenZ ™ by měly přijít na trh v roce 2017.

Pro vice informací navštivte stránku:

Související obsah

Inovativní využití 3D tisku

Technologie 3D tisku je předmětem rychlého rozvoje. Inovativní aplikace na celém světě se objevují téměř každý den.