Česká republika
Média

Velký pomocník malých vědců

Dietmar Hopp
Narodil se v německém Heidelbergu roku 1940. Odstartoval svou kariéru ve stáří 26 let v pobočce IBM v Mannheimu. Spolu se svými bývalými kolegy pak v roce 1972 založil společnost Systemanalyse und Programmentwicklung, známou pod zkratkou SAP. V roce 1988 vstoupili s touto firmou na burzu. V roce 1995 založil Hopp Nadaci Dietmara Hoppa. Ta do dnešního dne rozdělila mezi nejrůznější charitativní projekty, většinou v rámci metropolitní oblasti Porýní-Neckar, přes 500 miliónů EUR. Kromě toho investuje Hopp i do dalších projektů. Fotbaloví fanoušci ho znají jako sponzora klubu TSG 1899 Hoffenheim. Poté, co byl v mládí sám členem týmu, mu později pomohl ke vstupu do Bundesligy, nejvyšší německé fotbalové soutěže.

Dietmar Hopp se umí chopit správné příležitosti – a rád by k témuž dal šanci i ostatním. Zakladatel společnosti SAP se už více než 20 let věnuje filantropickým akcím, mimo jiné podporuje také vzdělávací projekty. Jedním z nich je „Haus der kleinen Forscher“ (Dům malého vědce), v jehož rámci mají děti možnost rozvíjet svou přirozenou zvídavost.

„Já sám jsem byl jako dítě ʽmalým vědcemʼ,“ říká Dietmar Hopp. „Protože před 70 lety jsme mívali jen málo hraček, byla naším hřištěm příroda, a k experimentům, tvoření nebo různým stavbám jsme používali přírodní materiály.“ Zvědavost a schopnost improvizovat měla později Hoppa navždy ovlivnit, zejména ve formativní fázi jeho kariéry. „Později, když jsme zakládali SAP, jsem se také považoval za vědce svého druhu. Byl jsem otevřený novým myšlenkám a chtěl jsem vyzkoušet věci, porozumět jim a posouvat je stále kupředu,“ dodává Hopp, který byl v roce 1972 jedním ze spoluzakladatelů firmy, jež je dnes nejmladším německým globálním konglomerátem. Zakladatel společnosti SAP je hrdý, že jeho postoj mu přinesl úspěch, ale rozhodně není namyšlený. Opak je pravdou: podnikatel a investor biotechnologických start-upů zůstává skromný, a právě pokora dohromady s jeho neuvěřitelnou energií z něj činí také úspěšného filantropa a sponzora všeobecně prospěšných projektů. Nadace Dietmara Hoppa, založená v roce 1995, za dobu své existence alokovala už více než 500 miliónů EUR. Původně se věnovala výhradně dětem trpícím rakovinou a pomáhala rovněž jejich rodinným příslušníkům, ale dnes podporuje i projekty v oblasti medicíny, sportu, vzdělávání a sociálních programů. Podle Hoppa tento fakt koresponduje s jeho „vlastním pojetím holistického přístupu“ a on sám dodává: „V poválečném období jsem jako dítě zažil věci, které mě coby člověka velmi ovlivnily. Ale každá doba má své specifické problémy. Jejich řešení nakonec vždycky závisí na jednotlivci a příležitostech, které dokáže využít.“ Právě proto považuje Hopp za důležité poskytování příležitostí znevýhodněným lidem stejně jako pomoc mladým.

Projekt Dům malého vědce funguje také v rámci mateřských školek. Například „tornádo v láhvi“ je zábavný experiment, díky němuž se děti naučí, jak nejlépe vylít tekutinu z lahve.

Podpora zvídavosti

Z tohoto důvodu se Hopp před 10 lety rozhodl založit v Berlíně nadaci Dům malého vědce zaměřenou na malé vědce. Nadace ale operuje na celém území Německa a klade si za cíl podporovat přirozenou dětskou zvídavost v oblasti vědy, matematiky a techniky. S tímto nápadem původně oslovily Dietmara Hoppa společně firma McKinsey a sdružení Helmholtz Association a jejich podnět u něj padl na vskutku úrodnou půdu. Spolu s nadací Siemens poskytl Hopp počáteční kapitál vzdělávacím iniciativám a Dům malého vědce podporuje dodnes coby svůj partnerský projekt. Nadace Dietmara Hoppa do něj zatím investovala zhruba 4,1 miliónů EUR, ale projekt je nyní rovněž příjemcem významné podpory německého Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum. Nadace má v současné době 136 zaměstnanců. Projekt si již dokázal vybudovat síť s více než 225 partnery po celém Německu, včetně muzeí, provozovatelů center péče o děti, úřadů sociální péče pro mládež a firem. Jedním z partnerů je také Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e. V. (znalostní organizace), v níž aktivně působí zástupci BASF a přibližně 120 dalších společností a nadací.

Objevuj, zkoumej a uč se

Projekt Dům malého vědce děti učí a vede k tomu, aby objevovaly, zkoumaly a učily se. Podporuje experimenty přizpůsobené dětskému myšlení v celkem 15 oborech – od astronomie k magnetismu či zkoumání zákonitostí času. Děti mohou například stavět rakety ze slámy nebo vyrábět magnety ze lžic či hodiny z koláčů. Ani 76 letý Hopp není zcela imunní vůči tomuto druhu zábavy. „Na 20. výročí nadace naši malí vědci předváděli pokus s tornádem v lahvi. Ihned jsem to doma musel vyzkoušet se svými vnoučaty,“ vypráví. Pokus pomocí dvou plastových lahví, adaptéru a kohoutkové vody ukazuje, jak nejlépe vyprázdnit láhev – při otáčení, zatímco ji držíte vzhůru nohama.

Možnosti vzdělávání dětí v rámci projektu dodnes využili pedagogičtí pracovníci z více než 26 500 center péče o děti, mimoškolních programů a základních škol. Projekt je tak nejrozsáhlejší vzdělávací iniciativou pro děti v celém Německu.

Související obsah

Frustrace může být matkou invence

Příležitost učit se

Benny Landa in front of a building

Stavitel mostů