Česká republika
Média

Kompostovatelné kávové kapsle

Šálek kávy dostupný pouhým stisknutím tlačítka – to zní velmi pohodlně. Nicméně trend používat kávové kapsle znamená v důsledku také více odpadu. A právě zde se chystají přírodě ulevit certifikované kompostovatelné biologické plasty společnosti BASF ecovio®. V současné době se poprvé sériově vyrábějí v rámci systému, speciálně vyvinutém pro použití do kávových kapslí, a skládají se převážně z obnovitelných zdrojů. Tyto kapsle, navržené výzkumnými a vývojovými pracovníky BASF ve spolupráci se švýcarskou společností Coffee Company, jsou biologicky odbouratelné, a to nejen kapsle samotné, ale i jejich vnější obal konzervující kávové aroma. Jedná se o první kávové kapsle na světě, které nesou značku jakosti dokládající, že biologická rozložitelnost výrobku byla prokázána a je v souladu s příslušnými požadavky EU. Konkrétně to znamená, že každý jednotlivý obal kapsle se biologicky rozloží do dvanácti týdnů. Pokusy v reálných podmínkách ukázaly, že biodegradace ve skutečnosti proběhne dokonce v rámci pouhých čtyř týdnů.

Pro více informací navštivte:

Woman with solar-powered water distiller

Hašení žízně slanou vodou

Man and woman in the kitchen

Magnetické chlazení

White packages in a fridge

Chytré obaly