Česká republika
Média

Financování funguje

Podium discussion

Během uplynulého desetiletí se externí financování zaměřené na boj s malárií zvýšilo více než patnáctinásobně. Budou však tyto finanční prostředky stačit k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí OSN, jejichž podstatou je do roku 2015 zastavil šíření malárie a snížit počet jejích případů?

Většina finančních prostředků na boj s malárií je poskytována prostřednictvím tří organizací: Globálního fondu, Iniciativy prezidenta Spojených států pro boj s malárií a Světové zdravotnické organizace, přičemž zbytek poskytuje přibližně 18 zemí a několik organizací. Podle iniciativy Roll Back Malaria existuje přímá souvislost mezi financováním a intervenčním pokrytím – jinými slovy, financování funguje. Přestože se zdá, že úrovně financování dosáhly vrcholu 1,6 miliardy dolarů ročně, je to stále jen 25 % z odhadovaných 5 až 6 miliard dolarů ročně potřebných k dosažení Rozvojových cílů tisíciletí, týkajících se malárie.

Zdroj: zpráva Financování a využití zdrojů v boji s malárií, Iniciativa Roll Back Malaria: První desetiletí Iniciativy.

Organizace zapojené do financování boje proti malárii (2003-2009)

Kam míří peníze v Africe

Roční závazky v oblasti financování boje proti malárii (2003-2009)

Diagram of annual funding commitments for the fight against malaria 2003-2009
Woman with child

Vakcína proti malárii?

Child in bed

Infekční cyklus malárie

Prof. Jeffrey Sachs

V přední linii

Woman under a mosquito net

Ochranné sítě

Three girls in a hammock

Viditelné výsledky