Česká republika
Média

Stavitel mostů

Benny Landa in front of a building

Izrael je země plná sociálních a ekonomických hradeb. Ale vzdělávací fond založený podnikatelem Bennym Landou a jeho manželkou Patsy má za cíl nastartovat pozitivní změnu. Nabízí totiž mladým lidem s nedostatkem příležitostí možnost studovat. Landa doufá, že tak podpoří větší porozumění mezi různými komunitami, které v této neklidné zemi žijí.

Benny Landa, vizionář a vynálezce, který má na svém kontě již více než 700 patentů, se rád zabývá drobnými detaily, které dohromady vytvářejí velké věci. Nová technologie tisku, vyvinutá jeho společností Landa Corporation, používá inkoust z pigmentových částic, jehož průměr tvoří jen několik málo nanometrů – pro srovnání: lidský vlas má průměr asi 100 000 nanometrů. Nanografický tisk má být stejně revoluční jako digitální ofsetový barevný tisk, jejímž průkopníkem byla první Landova společnost Indigo v devadesátých letech.

Když tento věčně aktivní podnikatel zrovna nedolaďuje systémy ve svém hi-tech závodu Landa Corporation poblíž Tel Avivu, pak se věnuje něčemu zcela odlišnému: pokouší se přemostit socioekonomické rozdíly v izraelské společnosti. „Když vyrostete v bídě tak jako já, má to na vás hluboký vliv,“ říká Landa, který své dětství strávil v Kanadě. „Velmi ostře pak vnímáte rozdíl mezi tím, když můžete dělat, co chcete, a když se musíte starat o základní potřeby.“

Jeho rodiče, kteří za války zažili koncentrační tábor, žili ve Vratislavi a v roce 1948 emigrovali i se svým synem do kanadského Edmontonu. Jeho otec, tesař, tam koupil obchod s tabákem a přidal k němu malý ateliér na výrobu pasových fotografií. Byl vybaven fotoaparátem, který byl na svůj čas pokrokový, protože zachycoval objekty namísto filmu přímo na papír – a probudil v mladém Bennym celoživotní vášeň pro inovace.

Po studiích v Izraeli a Anglii přesídlil Landa z Kanady i se svou ženou Patsy v roce 1974 do Izraele natrvalo. Sám Landa dnes vzpomíná, že se po mnoho let tak natolik soustředil výhradně na svou firmu Indigo, že nepřemýšlel o ničem jiném. „Když jsem v roce 2002 prodal firmu společnosti Hewlett-Packard, konečně jsem se pořádně rozhlédl kolem a byl jsem skutečně šokován tím, co jsem viděl – obrovské sociální nerovnosti v izraelské společnosti,“ vypráví podnikatel.

V témže roce Landa spolu s manželkou založili Landův fond vzdělávání pro rovné příležitosti, který každoročně poskytuje finance potřebným prostřednictvím sedmi izraelských univerzit a řady neziskových organizací. Fond se zaměřuje na snížení socioekonomických rozdílů tím, že pomáhá mladým lidem „obdařeným intelektem, ale nikoliv už hmotnými prostředky k jeho rozvoji“ získat vyšší vzdělání. Cílem je také podporovat občanskou rovnost mezi židovskými a arabskými občany v Izraeli.

Benny Landa a jeho žena již z fondu vyplatili přibližně 50 milionů dolarů a jejich práce tím zdaleka nekončí. Fond rovněž sponzoruje nevládní organizace, včetně společnosti Merchavin („otevřené prostory“), která propaguje hodnoty společného občanství a provozuje arabský výukový program fondu, a Kav Mashveh („vyrovnávací linie“), program odborného umístění pro izraelsko-arabské absolventy vysokých škol . Dosavadní činnost fondu umožnila tisícům talentovaných, byť hmotně nezajištěných mladých lidí získat vysokoškolské tituly.

Izrael se mezinárodně těší pověsti ekonomické mocnosti s dobře vyškolenými pracovníky a živoucí start-upovou kulturou. Ale když se Landa rozhodl prozkoumat společenské poměry drobnohledem, zjistil, že země je uvnitř rozdělená. „Část Izraele je jako Dánsko – velmi rozvinutá, s mnoha vzdělanými pracovníky, s vysokým HDP na obyvatele a dobrým životním standardem. Máme však ještě druhou část země, která je spíše jako Salvador – chudá, s početnými rodinami, s méně příležitostmi ke vzdělání a mnohem nižšími příjmy.“

Statistiky potvrzují, že většina sociálně znevýhodněných občanů jsou izraelští Arabové, kteří tvoří jednu pětinu obyvatel země, a přistěhovalci z nejrůznějších zemí, například z Ruska či Etiopie. „Taková situace není udržitelná. Žádná země nemůže zanedbávat tak rozsáhlé segmenty vlastní společnosti,“ dodává Landa.

V rámci programů Landova fondu je každá zúčastněná univerzita povinna monitorovat své studenty, hlásit, jak si ve srovnání s ostatními vedou, a sledovat počty těch, kteří studium nezvládnou. Instituce, které dosahují nejlepších výsledků, jsou odměněny větším množstvím finančních prostředků. „Bereme to zkrátka jako investici, v každém ohledu,“ říká Landa. Celkově dosahují studenti podporovaní fondem výsledků velmi vysoko nad školními průměry. 

Benny Landa in front of a machine

Milníky v životě Bennyho Landy

1946
Benny Landa se narodil ve Vratislavi, v Polsku.

1971
Ve Spojeném království se stal spoluzakladatelem společnosti Imaging Technology (Imtec).

1977
V izraelském městě Rechovot založil společnost Indigo. Společnost vyvíjí a vyrábí digitální ofsetové tiskařské stroje.

1994
Společnost Indigo se stala součástí indexu NASDAQ.

2002
Landa prodal Indigo společnosti Hewlett-Packard a současně založil Landův fond vzdělávání pro rovné příležitosti.

2012
Landa představil novou nanografickou technologii tisku na veletrhu Drupa.

Sociální investice

„Pro nás to není akt filantropie. Říkáme tomu sociální investice,“ vysvětluje Landa. „Odměnu nedostaneme v dolarech ani v eurech, ale v nehmotných položkách, ale je to ta nejlepší investice, jakou si umím představit.“

Tato investice například změnila život Mahmúda Mahamida, izraelsko-arabského studenta strojírenství na univerzitě v Ben-Gurionu, který si jednu dobu nemohl dovolit ani jezdit do školy autobusem. Luana Gutmanová, židovská přistěhovalkyně z Ruska, která nastoupila ke studiu lékařských laboratorních věd, rovněž velmi strádala předtím, než získala Landovo stipendium. „Pro tyhle mladé lidi je to jako dárek,“ hovoří nadšeně Landa. „Jsou vysoce motivováni, aby nám ukázali, že nezklamou důvěru, kterou do nich vkládáme.“

Sdílení kulturních hodnot

Landa je ve svých cílech velmi ambiciózní, a přestože jeho fond se již dočkal mnoha uznání, stále ještě není zcela spokojen. Proto se nyní chce soustředit také na „existenční a kulturní rozdíly“ mezi izraelskými Araby a Židy. Prostřednictvím prestižního izraelského technologického institutu Technion, poskytuje pomocí svého projektu pro rovné příležitosti zdravotnické služby i akademickou přípravu izraelsko-arabským studentům středních škol na severu země. Fond také sponzoruje programy výuky arabštiny pro izraelské děti. Landa tento krok zdůvodňuje tak, že pouze v případě, že mluvíte stejným jazykem, můžete pochopit kulturní hodnoty ostatních – snaží se tak podporovat empatii a porozumění mezi židy a Araby v zemi.

„Mnoho lidí se domnívá, že největší hrozby pro Izrael přicházejí zvenku. S tím nemohu souhlasit,“ říká Landa. „Společnost se rozpadá z nedostatku rovných příležitostí, nikoliv v důsledku vnější hrozby.“

Nadace BASF Stiftung zlepšuje obchodní perspektivy africké mládeže

Sluncem prozářená Keňa se může chlubit nejkrásnější krajinou východní Afriky. Na druhou stranu zdejší hospodářství dalece zaostává za svým potenciálem. Podle nedávné zprávy OSN o rozvojovém programu je v zemi mezi lidmi ve věku 15 až 34 let nezaměstnanost v ohromující výši 80 %.

Součást řešení představuje lepší úroveň vzdělávání. Společný projekt Student Training for Entrepreneurial Promotion (STEP) učí začínající podnikatele, jak začít a udržet vlastní podniky. Iniciativa je podpořena německou komisí pro UNESCO, německou univerzitou v Lüneburgu a charitativní nadací BASF Stiftung se sídlem v německém Ludwigshafenu.

V loňském roce absolvovalo více než 200 studentů na univerzitě Kenyatta v hlavním městě Nairobi kurzy STEP z oblasti řízení, účetnictví, marketingu a obchodního práva. Podobnými vzdělávacími kurzy prošlo také 200 studentů v Ugandě.

„Je úžasné, když můžete sledovat, kolik energie a tvořivosti studenti do svého podnikání vkládají,“ říká Peter van den Hoek, výkonný ředitel společnosti BASF East Africa v Nairobi. „Takový podnikatelský duch jistě napomůže tomu, aby se trhy v Africe dále rozvíjely.“ V budoucnu mají univerzity v Keni a Ugandě nadále vést program samy.

Group sitting arround a table
Cate Blanchet with three other persons on the top of the roof with solar panels

V hlavní roli zelená revoluce