Česká republika
Média

Tři otázky pro Nikolause Rauppa

Od roku 2013 nabízí společnost BASF v rámci globálního znalostního Verbundu svým zákazníkům možnost nahrazovat fosilní suroviny obnovitelnými zdroji. Projektový manažer BASF Nikolaus Raupp, Ph.D., vysvětluje, jak přesně v praxi vypadá udržitelný přístup k biomase, certifikovaný technickým kontrolním spolkem TÜV SÜD.

Používání obnovitelných surovin se těší stále rostoucímu zájmu – a to v chemickém průmyslu. Jak přesně k tomu přispívá udržitelný přístup BASF k biomase?

Nikolaus Raupp: V rámci tohoto procesu mohou být obnovitelné suroviny alokovány jako surovina v našem stávajícím výrobním Verbundu a následně použity u příslušných prodejních výrobků. Princip je možné přirovnat k tarifům „zelené energie“, kdy energie v domácnosti nemusí nutně pocházet z obnovitelných zdrojů. Důležité však je, že celkový objem obnovitelných surovin v systému je správný. Kromě toho výhodou tohoto řešení je, že produkt spolehlivě poskytuje vyrovnanou úroveň kvality. Specifikum celého projektu spočívá ve faktu, že objem fosilních surovin potřebných pro výrobu může být nahrazen obnovitelnými zdroji.

Spotřebitelské preference ukazují, že fosilní suroviny by mohly být nahrazeny obnovitelnými zdroji až ze 100 %. Lze to nějak prokázat?

Jsme schopni získat přesná čísla z každého článku řetězce užití surovin ve výrobním Verbundu. V našem závodu v Ludwigsgafenu máme asi 200 navzájem propojených pracovišť na celkové ploše 10 čtverečních kilometrů. A dokážeme zjistit, jaké množství surovin stojí na začátku a na konci výrobního procesu na každém z nich. Pokud si kupříkladu zákazník odebere řekněme jednu krychlovou tunu výrobku z udržitelné biomasy, pak víme, že musíme nahradit příslušné množství fosilní suroviny obnovitelnými zdroji. TÜV SÜD tato čísla pečlivě sleduje. Ačkoliv náš přístup zvyšuje ceny surovin, je o něj velký zájem – obzvlášť ve stavebnictví, nábytkářství a mezi výrobci hygienických potřeb. V současnosti nabízí BASF vice než 40 produktů, jako například plasty či supraabsorbenty pro dětské plínky, které získaly příslušnou certifikaci. A těchto produktů stále přibývá. Jako příklad lze uvést tmel značky Acronal® používaný výrobcem barviv DAW, který jej nabízí coby součást svých nových interiérových nátěrů Caparol a Alpina.

Obnovitelné zdroje nemusí být vždy nutně udržitelné. Existují v tomto ohledu nějaké standardy?

Standard TÜV SÜD, který dodržujeme, stanoví, že ve výrobním procesu lze použít pouze suroviny, které splňují certifikované úrovně udržitelnosti. Považujeme za klíčový aspekt, aby BASF využívala při výrobě v maximálním možném podílu suroviny pocházející z organického odpadu, například zemědělských zbytků.

Pro více informací navštivte stránku:

Související obsah

Přírodní kvalita? Hledání nových průmyslových biosurovin