Česká republika
Média

Když se staví tak, jako nikdy předtím

Lofthome by Blok Kats van Veen architects

Lofthome, dům navržený s využitím udržitelných materiálů a za přispění společnosti BASF, je cenově dostupný, elegantní – a jak vysvětluje jeho architekt Robert van Kats, také velmi oblíbený.

Pokud je pravdou, že udržitelná výstavba vyžaduje nové způsoby práce a myšlení, pak tvůrcové Lofthome sdílejí průkopnického ducha BASF. Lofthome je obytný dům, který je zároveň cenově dostupný a energeticky úsporný. Koncept budovy je dostupný v Nizozemsku a nově také v Belgii, každý dům je postaven na objednávku, v rámci níž zbývá i prostor, aby si klient vybral své vlastní rozvržení interiéru a exteriéru. Týmu, stojícímu za konceptem Lofthome, se podařilo prosadit skutečnou inovaci  – a to jak z hlediska designu, tak i koncepce. „V Nizozemsku je zvykem, že architekt vymyslí návrh a vy si pak můžete najít stavitele, který postaví dům,“ vysvětluje Robert van Kats, ředitel Blok Kats van Veen architects a spolutvůrce Lofthome, „ale Lofthome je výsledkem spolupráce architektů, městského marketéra i stavitelů.“

Tento přístup založený na vzájemné spolupráci umožnil tvůrcům Lofthome, aby zefektivnili celý proces výstavby. Základní kostra domů se sestavuje mimo staveniště, což zkracuje aktuální fázi výstavby na pouhé dva měsíce. „To samo o sobě už představuje určitou formu udržitelnosti, protože samotný proces stavby je mnohem kratší,“ říká van Kats. Tým Lofthome také společně identifikoval nejvíce udržitelné materiály. Mezi ně patří Elastopir® od BASF, polyuretanová pěna použitá v panelech, které tvoří fasádu každého Lofthome. BASF vyvinula tuto odolnou, ohnivzdornou pěnu, aby bylo možné zajistit nejvyšší možnou úroveň izolace – hlavního faktoru u nízkoenergetických budov. V případě Lofthome je úroveň izolace téměř dvakrát lepší než podle platných nizozemských stavebních předpisů. Návrh budovy zahrnuje také využití odpadního tepla z ventilace, solární ohřívače vody, trojité skleněné stěny a další udržitelné rysy – a každý použitý materiál je přitom zároveň recyklovatelný.

„Udržitelnost je pro nás základním aspektem návrhu stavby. V tomto ohledu neznáme kompromis.“

Robert van Kats, ředitel Blok Kats van Veen architects

 

Příliš dobrý pro současnou legislativu

Jinými slovy, úroveň udržitelnosti Lofthome je vynikající – a to dokonce až do takové míry, že v některých případech překračuje rámec toho, co dovoluje současná legislativa. „Největším problémem jsou vlastně předpisy,“ vysvětluje van Kats. „Většinou zjišťujeme, že chceme vytvářet stavby ještě udržitelnější, než je dovoleno.“ Pak uvádí  příklad z jednoho holandského města, kde musí dodnes obyvatelé soběstačných domů platit energetickým společnostem za energii, kterou nepotřebují.

Je s podivem, že v některých případech legislativa ve skutečnosti omezuje inovace v oblasti udržitelné výstavby, ale van Kats myslí, že to se brzy změní. A mezitím ukazuje Lofthome také svůj tržní potenciál – což jeho tvůrci vlastně nikdy nečekali. „Když jsme se do toho před třemi lety pustili, jsme si mysleli, že půjde o tržní niku,“ říká van Kats, „ale ve skutečnosti oslovujeme mnohem více lidí, než jsme původně doufali.“

Při pohledu na design Lofthome je snadné pochopit jeho popularitu. Nejenže jde o udržitelnou stavbu s přijatelnou cenu, ale také vypadá skvěle. „V Nizozemsku existuje mnoho navzájem podobných budov, postavených z tradičních cihel,“ říká van Kats. A tak jeho klienti často říkají: „Konečně je tu něco nového.“ Ocelová konstrukce Lofthome a průmyslový design jej odlišuje – a protože klienti si mohou vybrat svůj vlastní vzhled, každý Lofthome má potenciál stát se jedinečným.

Lofthome by Blok Kats van Veen architects
Stavba ze skla a oceli představuje osvěžující odklon od tradičních zděných domů v Nizozemsku.

Snoubení udržitelnosti a elegance

Snoubení udržitelnosti a estetické elegance je pro van Katse a jeho tým zásadní: „Udržitelnost je pro nás základním aspektem návrhu stavby. V tomto ohledu neznáme kompromis.“

Tentp přístup mnozí zpochybňují a na své všeobecné uznání teprve čeká. Van Kats dodává: „Věřím, že i v naší profesi můžeme přispět k udržitelné budoucnosti, pokud jde o výstavbu měst – ale je před námi ještě hodně práce. Pokud dáte dohromady dobrý tým lidí, [který zahrnuje] i organizace a vládu, která opravdu stanovuje vize a cíle pro nízkoenergetická města, pak máte za sebou velký krok. A můžete začít pracovat na budoucnosti.“

Interior of lofthome by Blok Kats van Veen architects
Flexibilní design Lofthome poskytuje klientům svobodu vytvořit si svůj vlastní návrh rozložení domu.
Bird's eye view of the city of London

Naše budoucnost ve městě

Michael L. Gentoso

Udržitelná výstavba

Close-up of Dr. Nawal Al-Hosany

Diplomat udržitelnosti