Česká republika
Média

Mapování nových vod

Adult with a child at a shore with bridge

Následující tři města si razí cestu směrem k vodním systémům budoucnosti.

Phnompenh, Kambodža

Průměrné srážky: 1 300 milimetrů za rok; počet obyvatel: 1,5 miliónu; denní spotřeba vody na osobu: 108 litrů

Když byl Ek Sonn Chan v roce 1993 jmenován generálním ředitelem vodáren v městě Phnompenh, čekal ho střet s neúprosnou realitou: zařízení byla schopna dodávat pouze 65 000 kubických metrů vody denně – ani ne polovinu své skutečné kapacity. Potrubní systém byl zchátralý, korupce mezi zodpovědnými činiteli nekontrolovatelná a více než 70 % poskytované vody negenerovalo vůbec žádné příjmy. Vzhledem k tomu, že lidé se na potrubí napojovali nelegálně a nepropláceli žádné faktury, vodárny prodělávaly. Díky mezinárodní podpoře Chan úspěšně zmodernizoval technickou infrastrukturu a zavedl efektivní metody řízení. V současné době má každá domácnost přístup k čisté vodě. Vodoměry byly instalovány po celém městě a pravidelně se provádí inspekce potrubí. Vodárny, které se proměnily v akciovou společnost, vykazují každoročně zisk. Ek Sonn Chan a jeho tým obdržel roku 2010 díky svým reformám cenu Stockholm Industry Water Award, kterou uděluje švýcarská instituce Stockholm Water Foundation.

Two persons on a boat with houses in the background
Bird's eye view of a shore route with a skyline in the background

Lima, Peru

Průměrné srážky: méně než 15 milimetrů za rok; počet obyvatel: 8,5 miliónu; denní spotřeba vody na osobu: 250 litrů

Více než jeden milión obyvatel Limy, hlavního města Peru, nemá přístup k čisté pitné vodě. Řeka Rímac, která stéká z And, byla dlouhou dobu hlavním zdrojem zásobování města vodou. Nyní město používá také další vodní zdroje. Už od roku 2012 je z nádrže Huascacocha, která se nachází asi 100 kilometrů od města, dodáváno do Limy 273 000 kubických metrů vody denně. Nádrž je součástí modernizačního programu vodárenské společnosti Sedapal, který byl zahájen v roce 2009. Společnost rovněž plánuje investovat celkem 1,5 miliardy dolarů (1,1 miliardy eur) do projektů, jako je odsolování vody, přídavné nádrže v Andách a transfer vody ze sousedního povodí do řeky Rímac. Sedapal se také snaží omezit plýtvání vodou. V současné době je z důvodu nelegálních odběrů vyplýtváno až 45 % vody. Proto jsou nyní instalovány vodoměry tak, aby tyto úniky mohly být objeveny a aby jim bylo zamezeno. Vodoměry mají také místním obyvatelům pomoci pochopit, jakou hodnotu má voda, protože s mírou spotřeby 250 litrů na hlavu denně se Lima nachází na špičce stupnice celosvětové spotřeby vody.

Městský stát Singapur

Průměrné srážky: 2 400 milimetrů za rok; počet obyvatel: 5,3 miliónu; denní spotřeba vody na osobu: 152 litrů

Ačkoli Singapur je obklopen mořem, pitná voda je tu vzácná. Problematika vody byla proto prohlášena prioritou již v roce 1960. Místní kreativní metody nakládání s tímto vzácným přírodním zdrojem jsou k vidění v návštěvnickém centru NEWater, které se nachází v rámci komplexu nádrže Marina Barrage. Vodní nádrž Marina Barrage, jejíž stavba byla dokončena v roce 2008, byla navržena jako rezervoár pro dešťovou vodu a nyní se stala důležitým zásobníkem pitné vody. Singapurská národní vodárenská společnost PUB sleduje při hospodaření s vodou čtyři hlavní pilíře: sběr dešťové vody, recyklaci odpadních vod, odsolování mořské vody a dovoz vody z Malajsie. Krom těchto pilířů provozuje společnost také jedinečný recyklační program městské odpadní vody, známý jako NEWater. Recyklace probíhá celkem ve třech stupních a podle společnosti PUB je výsledkem voda, jejíž kvalita je ještě lepší než kvalita běžné pitné vody. Se svou kapacitou 273 000 metrů krychlových za den NEWater v současnosti uspokojí asi 30 % poptávky v rámci města. Od roku 2060 by tento podíl měl vzrůst až na 55 %. Kromě toho jsou místní obyvatelé neustále nabádáni, aby vodou šetřili.

Adult with a child at a shore with bridge
Marina bay skyline

Žíznivá města

Close-up of female students at Shri Venkataramana Higher Primary School

Děti jsou hybnou silou změn

Peepoo bag

Kvalitnější hygiena s Peepoo