Česká republika
Média

Děti jsou hybnou silou změn

Close-up of female students at Shri Venkataramana Higher Primary School

Nedostatek vody je důvodem znepokojení ve více státech Indie. Dostupnost čisté pitné vody je další výzvou, a to zejména v rychle se rozvíjejících městech jako Mangalúr. Na pomoc při řešení těchto problémů přišel speciální vzdělávací projekt o vodě v Mangalúru.

Nečistá voda je jednou z hlavních příčin nemocí. Nedostatek čistých hygienických zařízení může být také jedním z důvodů, proč děti nedokončí své vzdělání. Zejména dívky odrazuje od navštěvování škol, v nichž chybí soukromé a důstojné toalety.

Pro řešení těchto problémů Nadace BASF Stiftung – charitativní organizace společnosti BASF se sídlem v německém městě Ludwigshafen – spolu s Programem OSN pro bydlení a lidská sídla (UN-Habitat) spustila v květnu 2011 speciální vzdělávací projekt o vodě v Mangalúru. Projekt realizoval Institut pro energii a zdroje (TERI) s podporou společnosti BASF Indie. Cílem projektu bylo zajistit hygienická zařízení a prostřednictvím osvěty o vodě zvýšit informovanost školní mládež i celé komunity o efektivních postupech sledování kvality vody a ochrany přírody.

Do projektu bylo vybráno přibližně 25 škol, které navštěvuje celkem 5 000 studentů. Zúčastněné školy dostaly soupravy na testování vody a učitelé i žáci zase instruktáž o tom, jak je používat ke sledování kvality vody ve své lokalitě. Osm zúčastněných škol bylo vybaveno „vodní laboratoří“ na monitorování kvality vody. Ve dvou školách byly vytvořeny „učebny vody“ pro vzdělávání studentů o koloběhu vody v přírodě a metodách ochrany vod. Cílem bylo vytvořit mapy kvality vody, aby bylo možné hlásit úřadům případné nesrovnalosti.

Projekt byl svým přístupem komplexní a integrovaný: od instalace infrastruktury pro zásobování vodou přes vzdělávání a školení žáků, učitelů i místního společenství až po sdílení informací s veřejností a místními úřady a budování spolupráce mezi jednotlivými komunitami. Výsledek: Děti mají dnes vyšší šanci dokončit studium v ​​dobrém zdravotním stavu a pokrok, kterého se podařilo dosáhnout, je z dlouhodobého hlediska udržitelný. Díky této počáteční podpoře si nyní komunity mohou pomáhat samy.

Faces of laughing students from the Shri Venkataramana Higher Primary School
Tito žáci z Vyšší základní školy Šrí Venkataraman v indickém městě Mangalúr byly mezi 5 000 studenty, kteří se zúčastnili Vzdělávacího projektu o vodě, který zřídila v roce 2011 Nadace BASF Stiftung a Program OSN pro bydlení a lidská sídla (UN-Habitat). BASF Stiftung je charitativní nadace společnosti BASF se sídlem v německém městě Ludwigshafen.

Žáci Vyšší základní školy Šrí Venkataraman spolu s učitelem přírodovědy testují kvalitu vody v nádrži nedaleko areálu společnosti BASF v Mangalúru v rámci Vzdělávacího projektu o vodě. Pomocí sady pro testování vody zkoumají fyzikální, chemické a biologické parametry vodních vzorků. Vodní nádrž, která pojme více než 25 000 metrů krychlových vody, postavila společnost BASF ve svém areálu na uskladnění vody ze sousední řeky Netravati pro průmyslové využití.

The science teacher explains the water testing process to the students. By educating pupils, the Water Education Project aims to provide sustainable, long-term improvements in water quality for the local communities.

Water testing student of Shri Venkataramana Higher Primary School
Žáci používají soupravu na testování vody a pomocí ní sledují nečistoty ve vodě, kterou načerpali ze studny v areálu školy. Jedním z cílů projektu je zvýšit povědomí žáků o problematice vody a hygieny a dosáhnout změny jejich chování v tom, jak vodu využívají.
Students at water laboratories of Shri Venkataramana Higher Primary School
V osmi školách, které byly vybrány do Vzdělávacího projektu o vodě, byly zřízeny „vodní laboratoře“. Jsou vybaveny skleněnými nádobami, činidly, přístroji a vzdělávacími materiály o vodě a umožňují žákům testovat kvalitu pitné vody, analyzovat fyzikální a chemické vlastnosti vody nebo sledovat nečistoty a získávat dovednosti v oblasti čištění vody.

„Vzdělávací projekt o vodě zajistil žákům vybavení pro sledování kvality vody v jejich lokalitě a zvýšil informovanost místního společenství o šetrném využívání tohoto přírodního zdroje.“

Dr. Hartmut Unger, generální ředitel Nadačního fondu BASF Stiftung

Close-up of female students at Shri Venkataramana Higher Primary School
Mnozí žáci Vyšší základní školy Šrí Venkataraman pocházejí z rodin s nízkými a středními příjmy, které žijí v místním společenství. Škola jim nabízí vzdělávání v oblasti kultury, společenských věd, jazyků a životního prostředí a každý den jim poskytuje i oběd.
Water examining students from Shri Venkataramana Higher Primary School
Žáci pomáhají šířit poselství efektivního hospodaření s vodou i do komunity žijící v blízkosti škol. Nápadné poutače lidem připomínají, aby šetřili vodou. Zvyšováním povědomí a vzděláváním žáků a místního společenství se pozitivní vliv projektu rozšiřuje.
Marina bay skyline

Žíznivá města

Peepoo bag

Lepší hygiena díky Peepoo