Česká republika
Média

Pokrokový společník na každý den

Plasty hrají v našich životech tak významnou roli jako žádný jiný materiál. Ať už jsme doma, na cestách, v práci nebo třeba nakupujeme, jsme obklopeni plasty – udržují teplo v budovách, poskytují zvukovou izolaci, odlehčují vozidla a udržují potraviny déle čerstvé. Ačkoli někteří lidé plasty odsuzují, neboť jsou v rozporu s přírodou, plasty skutečně pomáhají šetřit zdroje a snižovat emise.

Melanie Maas-Brunnerová, vedoucí oddělení Performance Materials Europe ve společnosti BASF

Příběh plastů začíná už v době kamenné, kdy Homo sapiens používal březový dehet k výrobě nástrojů. V 19. století vedla industrializace k vývoji několika převratných plastů, jako jsou například vulkanizovaný kaučuk nebo celuloid, který byl používán jako podklad průhledného fotografického filmu. V roce 1950 si společnost BASF podala žádost o patent na svůj pěnový plastový materiál Styropor®, který je dodnes jedním z nejčastěji instalovaných izolačních materiálů. V roce 1957 byla odstartována „éra plastů“, na jejímž začátku stála masová výroba polyethylenu, který se používá hlavně v trubkách, kabelových izolacích a obalových materiálech.

Hlavním rysem plastů jsou jejich technické vlastnosti, které se mohou významně lišit v závislosti na jejich molekulárním složení nebo přídavku aditiv: mohou být poddajné, pružné, pevné nebo nerozbitné.

Plastová izolace instalovaná do stěn, podlah a střech domů významně přispívá ke snížení spotřeby energie. Koneckonců, právě budovy mohou za 40 % emisí CO2 a spotřeby energie v Evropě. Používání plastové izolace v typickém evropském domě pomůže za rok ušetřit tolik energie, kolik jí bylo původně použito k výrobě plastů.

Od roku 1970 výrazně vzrostlo množství použitých plastů při stavbě letadel. Například Boeing 787 se z 50 % skládá z plastových kompozitních materiálů. Plasty totiž výrazně snižují hmotnost stroje a zároveň zajišťují dobré technické vlastnosti a výbornou stabilitu.

Plasty jsou rovněž stále více a více populární v automobilovém průmyslu. Komponent z plastu je jen asi z poloviny tak těžký jako součástka z běžných kovových materiálů, což v důsledku pomáhá šetřit palivo.

„Plast je příliš cenný, než aby skončil na skládce. Nejlepší volbou pro použité plasty je najít pro ně nové uplatnění.“

Dr. Melanie Maas-Brunnerová, vedoucí oddělení Performance Materials Europe ve společnosti BASF

Vůbec nejčastěji se však plasty používají pro obalovou techniku: V současné době se balí 50 % veškerého evropského zboží do plastické hmoty. Na druhou stranu plasty tvoří jen 17 % celkového obalového odpadu. A jednou z hlavních výhod plastů je zamezení plýtvání potravinami: každý rok skončí v popelnici asi 1,3 miliardy tun potravin, což představuje jednu třetinu všech potravin pro lidskou spotřebu.

V plastovém obalu totiž potraviny vydrží mnohem déle čerstvé. Například parmezán zůstane čerstvý po dobu 50 dní, oproti běžným 20 dnům. Plastové obaly navíc šetří palivo a CO2, protože váží méně než běžné materiály, jakými jsou sklo a kovy.

Plast je proto příliš cenný, než aby skončil na skládce. Nejlepší volbou pro použité plasty je najít pro ně nové uplatnění. A pokud není taková možnost k dispozici, mohou být plastické hmoty použity jako zdroj energie. Energie z plastu má stejnou výhřevnost jako energie ze surového oleje, ze kterého byl plast původně vyroben, takže o této energii můžeme uvažovat jako o energii ze „surové“ pevné látky. Z tohoto důvodu podporuje společnost BASF spolu s firmami evropského plastikářského průmyslu zákaz skládkování plastů počínaje rokem 2025.

Plasty: Staly se obětí vlastního úspěchu?

Plasty pod lupou: Dva odborníci se podělili o své názory na plasty.