Česká republika
Média

Masdar City – ekologické město v Perském zálivu

View through a palisade at Masdar City

Spojené arabské emiráty mají, pokud jde o rozvoj technologií pro energetiku obnovitelných zdrojů a ochranu klimatu, vskutku ambiciózní cíle: sedmáct kilometrů od hlavního města Abu Dhabi se nachází Masdar City coby ukázka udržitelného rozvoje měst. Dosud postavené budovy získávají 100 % energie z obnovitelných zdrojů.

Masdar znamená v arbštině „zdroj“ nebo také „původ“. Průkopnický projekt Masdar City je ve skutečnosti experimentem obřích rozměrů: ztělesňuje vizi města, které je takřka uhlíkově neutrální a neprodukuje téměř žádný odpad. Masdar City také slouží jako think-tank, v rámci něhož mohou vznikat nová řešení pro ochranu klimatu a obnovitelných zdrojů energie. Projekt byl zahájen v roce 2006 místní společností Masdar, která se snaží najít mnohostranná využití pro výzkum a vývoj a komercializovat čisté technologie a technologie z oblasti obnovitelných zdrojů energie. Masdar je dceřinou společností státní akciové společnosti Mubadala a k jejím úkolům rovněž patří zkoumat nové hospodářské a energetické plány na diverzifikaci Abu Dhabi.

Tvůrci Masdar City při plánování města využili osvědčené postupy, udržitelné stavební materiály a energeticky účinné technologie. Díky tomu je spotřeba energie v Masdar City o 55 % nižší a spotřeba vody o 54 % nižší ve srovnání s průměrnými hodnotami z Abu Dhabi za rok 2011. Energie používaná v již postavených budovách pochází výhradně z obnovitelných zdrojů, z čehož 10 MW pochází ze solární elektrárny a 1 megawatt ze střešních fotovoltaických panelů. Masdar City se snaží chovat šetrné k životnímu prostředí i z hlediska koncepce dopravy: Auta se spalovacím motorem musí být zaparkována na okraji města. Místo nich plní ulice města elektromobily, součástí je také promyšlený systém veřejné dopravy a velké množství stinných chodníků pro pěší.

Za návrhem města stojí tým legendárního britského architekta Sira Normana Fostera a obsahuje i tradiční stavební prvky arabských měst. Domy jsou uspořádány tak, aby vrhaly stín na veřejné komunikace a sousední budovy. Tím se snižuje průměrná teplota v Masdar City až o 20 °C oproti krajině za hranicemi města. Klimatizace v budovách využívá chlad spodních vrstev země.

Masdar City nejenže samo využívá ekologicky šetrných technologií, ale také chce podporovat jejich rozvoj. Například je domovem Masdarského vědeckého a technologického institutu, univerzity se zaměřením na výzkum energie z obnovitelných zdrojů. Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii (IRENA) se rovněž chystá zřídit si své sídlo v Masdar City.

Aby Masdar City skutečně dostálo své průkopnické pověsti, spolupracuje s předními organizacemi, včetně společnosti BASF. Strategické partnerství mezi BASF a Masdar City bylo zahájena v roce 2009 a BASF byla jmenována „preferovaným dodavatelem“ města. Jako přední dodavatel surovin, formulací a materiálů pro stavebnictví již poskytla BASF celou řadu produktů pro první fázi výstavby Masdar City, včetně budovy masdarského institutu. Jednalo se například o zálivky a maltu, spárovací tmely, barvy, lepidla nebo beton.

Close-up of Dr. Nawal Al-Hosany

Diplomat udržitelnosti

Lofthome by Blok Kats van Veen architects

Když se staví tak, jako nikdy předtím