Česká republika
Média

Nové koncepty recyklace komunálního odpadu

Bird's eye view of man within recycling containers

Za rok 2009 vyprodukoval každý občan Evropské unie (EU) v průměru 510 kilogramů komunálního odpadu. Ve Spojených státech byl však tento podíl ještě vyšší, s průměrem 720 kg na hlavu. Vzhledem k rostoucím horám odpadků je nyní mnoho obcí nuceno přijít s řešením, které by jim pomohlo vypořádat se s domovním odpadem.  

Několik členských států EU zavedlo systém třídění odpadu už od roku 1990, čímž se staly vzorem pro města po celém světě. Ke zvýšení míry recyklace rovněž vedla řada evropských směrnic, přestože statistiky mezi zeměmi stále vykazují značnou variabilitu.

Jak se efektivně vypořádat s odpadky z domácností názorně ukazují v nizozemském Amsterdamu. Město spaluje 99 % svého komunálního a průmyslového odpadu a využívá takto získanou energii k výrobě elektřiny pro místní hromadnou dopravu, pouliční osvětlení a zásobení 75 % všech domácností. Kromě toho se zbytkové teplo ze spalování používá k výrobě tepla pro 12 000 domácností. Kovy, jako jsou železo, měď a hliník se shromažďují a prodávají, zatímco zbytek odpadu se používá například při stavbě silnic.

"Za rok 2009 činil průměr vyprodukovaného odpadu na jednoho obyvatele ve Spojených státech 720 kg."

Rozvojové země si však často nemohou dovolit tak vysoké investice do recyklačních technologií, nicméně občas přicházejí s inovací podle vlastního receptu. Například brazilské město Curitiba představilo v roce 1991 revoluční program likvidace odpadu. Vzhledem k tomu, že popelářské vozy neměly přístup do úzkých uliček místních favelas, město odstartovalo barterový program: odpadky za jídlo. Každé dva týdny mohou na 61 určených místech místní obyvatelé vyměnit čtyři kilogramy recyklovatelných materiálů za jeden kilogram potravin. V závislosti na ročním období mají občané také možnost vyměnit odpadky za školní pomůcky nebo rostliny.

Ve Spojených státech je průkopníkem recyklace město San Francisco. V roce 2009 představil tamní starosta separační odpadkový systém podobný těm, které známe z Evropy. Nyní končí pouze 22 % komunálního odpadu na skládkách – což je nejnižší číslo v celé zemi. Město má v plánu naučit se do roku 2020 recyklovat veškerý odpad z domácností.

Bird's eye view of the city of London

Naše budoucnost ve městě

Michael L. Gentoso

Udržitelná výstavba

View through a palisade at Masdar City

Město Masdar

Lofthome by Blok Kats van Veen architects

Breaking the mold

Close-up of Dr. Nawal Al-Hosany

Diplomat udržitelnosti