Česká republika
Média

Průkopníci v myšlení – kdysi a nyní: Katalýza

Průkopník v myšlení – kdysi

Johann Wolfgang Döbereiner, chemik samouk, objevil platinovou katalýzu a pomohl položit základy pro definování periodické tabulky chemických prvků.

Průkopník v myšlení – nyní

Ferdi Schüth má rád nové výzvy. Jeho současný výzkum se zaměřuje na chemické základy energie budoucnosti.

Katalýza: Pomocník při práci s molekulami a hnací síla v chemii

Katalyzátor je v podstatě taková molekulární dohazovačka. Jeden z dvou čínských znaků, které tvoří slovo „katalyzátor“, je stejný jako znak pro „prostředníka sňatků“. Ve zkumavce katalyzátor najde požadované účastníky reakce, rozpustí jejich staré vazby a okamžitě je spojí, takže spolu vytvoří novou chemickou sloučeninu. Zrychluje průběh reakce, aniž by se sám stal její součástí či při ní byl spotřebován – ačkoli může v určitém okamžiku začít projevovat známky opotřebení.

Katalyzátor také šetří energii. Z těchto důvodů jsou katalyzátory důležitým nástrojem v chemii, kde se v současnosti používají ve více než 90 % všech chemických výrobních procesů. Produkce mnoha běžných předmětů – včetně léků, hnojiv, barviv a plastů – by bez této klíčové technologie nebyla možná.

hte GmbH: Urychlené testování chemických urychlovačů

Proces, který společně vyvinuli profesor dr. Ferdi Schüth a výzkumní pracovníci společnosti hte v německém Heidelbergu lze nyní hledat nové a účinnější katalyzátory až stokrát rychleji, než bylo možné před několika lety. Název společnosti hte je vlastně zkratka tohoto procesu: „high throughout experimentation“ (experimenty s vysokou propustností). Metoda, která je založena na paralelním a automatizovaném přístupu, umožňuje výzkumníkům v Heidelbergu provádět simultánní chemické testování četných katalyzátorů.

V současné době provozuje hte více než 50 různých soustav reaktorů, od zařízení pro třídění katalyzátorů až po rozsáhlé testovací zařízení pro optimalizaci procesů. Společnost, která je od roku 2012 dceřinou společností společnosti BASF SE, má nyní přibližně 270 zaměstnanců.

Související obsah

Composite of Carl Bosch and Prof. Erl

Průkopnické myšlení – kdysi a dnes: Syntéza amoniaku

Průkopnické myšlení – kdysi a dnes: Methylenová modř