Česká republika
Média

V hlavní roli zelená revoluce

Cate Blanchet with three other persons on the top of the roof with solar panels

26. listopadu 2010: Cate Blanchett stojí na střeše staré budovy v přístavu Sydney, známé jako „The Wharf,“ která je domovem divadelní společnosti Sydney Theatre Company. Ihned poté, co hollywoodská hvězda se svým manželem převzali umělecké vedení divadla, vytyčili si ambiciózní cíl transformovat starou budovu na výkladní skříň zelené architektury. V této chvíli instalují na střeše druhé největší fotovoltaické pole v Austrálii. Než dosáhli tohoto milníku, ušli dlouhou cestu.

Když se hollywoodská hvězda Cate Blanchett a její manžel, dramatik a režisér Andrew Upton, stali uměleckými řediteli Sydney Theatre Company (STC), zaměřili se kromě repertoáru také na přeměnu divadelní budovy, která je součástí architektonického dědictví. Prostřednictvím projektu „Ekologizace Wharfu“, chtěli spojit své dvě velké vášně: umění a ochranu životního prostředí. „Divadlo je součástí času a místa, ve kterém se nachází,“ píše Cate Blanchett ve zdůvodnění projektu na webových stránkách STC www.greeningthewharf.com. „A největší výzvou pro nás jako živočišný druh je v současnosti změna klimatu. Cítili jsme, že kdybychom jako divadelní společnosti nepřijali tuto neuvěřitelnou výzvu, které čelíme, pak bychom ztratili část smyslu naší existence.“

Jejich cíle jsou odvážné: vyrábět 70 % elektřiny, kterou potřebuje divadlo a restaurace, a ušetřit 11,3 miliónů litrů vody ročně – množství, které by stačilo k naplnění čtyř olympijských bazénů. K dosažení tohoto cíle se ekologický projektový tým Wharfu zaměřuje na opatření, jako je automatizovaný systém energie pro vytápění, větrání a klimatizaci a energeticky úsporné osvětlení pódia. „Tento projekt má ambiciózní a široký záběr,“ dodává Paul O'Byrne, ředitel komunitních programů STC a osoba odpovědná za realizaci a průběh projektu.

V roce 2010 dosáhl projekt prvního významného milníku: byla provedena montáž druhého největšího střešního fotovoltaického pole v Austrálii. Celkem 1 906 solárních panelů dokáže vyprodukovat asi 427 000 kilowatthodin elektřiny ročně. Aby naplnili svůj cíl ohledně úspory vody, nechali organizátoři projektu nainstalovat propracovaný systém recyklace dešťové vody. Veškerou nepitnou vodu pro STC a přidruženou restauraci „The Bar at the End of the Wharf“ dodává gigantická nádrž pod molem. Takto již nikdy nedoje k tomu, aby pitnou vodu někdo spláchl do záchodové mísy.

Tato poměrně jednoduchá opatření jsou vysoce efektivní a STC díky nim snižuje svou uhlíkovou stopu. Vedení divadla tak prokázalo, že i starší budovy mohou být ekologicky transformovány. „Jsme přesvědčeni, že změna je možná bez poškození kulturního dědictví,“ uvádí Cate Blanchett v panelové diskuzi s názvem „Změna v přístupu ke klimatickým změnám“.

Odpad skončí jako bioplyn

Jejich úsilí o inovace však u divadla nekončí; Blanchettová, Upton a podpůrný tým konzultantů také zkoumali, jak provozovat restauraci budovy šetrně s ohledem na životní prostředí. V současnosti používají organický odpad z restaurační kuchyně jako směs pro výrobu energie a hnojiv, zatímco další odpad nechávají přeměnit na bioplyn. „Jsme nadšeni, že se nám podařilo snížit množství odpadu, které divadlo produkuje,“ říká Patrick McIntyre, generální ředitel STC. Pozitivní dopady systému se projevily téměř okamžitě po jeho instalaci, množství odpadu se výrazně snížilo. To je právě jedním z nelehkých cílů, jaké si Ekologizace Wharfu kladu: skutečná změna v chování a přístupu. Jak vysvětluje Blanchettová: „Jednou z hlavních úkolů divadla a umění obecně je stimulovat sociální změny tak, že vyzývá k akci prostřednictvím diskuze a experimentování.“ STC vyvinula model, jehož ohlasy rezonují daleko za hradbami staré přístavní budovy: Nejenže se STC snaží do projektu zapojit také sousední okres Barangaroo a vytvořit na místě moderní přístavní prostor, ale také chce inspirovat jiné umělecké a kulturní organizace po celém světě.

Scene of Fury, a theater play by Joanna Murray-Smith
Hra Joanny Murray-Smithové „Fury“ (Vztek) je jen jednou z mnoha inscenací na programu divadla v sezóně 2013.

Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, bylo do projektu Ekologizace Whrafu investováno kolem 5,2 miliónu dolarů (4 milióny eur), které pocházejí většinou od soukromých dárců, jakož i partnerů z oblasti politiky, obchodu a akademické obce. Projekt byl rovněž podpořen australskou vládou v rámci iniciativy „Program zelené zóny“. Podle manažera projektu O'Byrna byly peníze investovány dobře: „Plný dopad projektu uvidíme teprve za několik let, ale už nyní víme, že investice významně snižují finanční zátěž, kterou představují pro rozpočet naše náklady na energii.“

Ekologizace Wharfu nabízí divadlu slibnou budoucnost z hlediska ekologického, ekonomického i sociálního. Jejich úspěch se nedávno dočkal také veřejného uznání: Díky Ekologizaci Wharfu obdržela Cate Blanchett – držitlelka Oscara a dvou Zlatých Glóbů – další cenu. Spolu s Andrew Uptonem získala v roce 2010 dvě ocenění Green Globe Awards, jednu za udržitelný rozvoj jednu za přínos pro komunitu.

Nová centrála BASF v severní Americe

Snížení spotřeby energie v budovách je důležitým cílem také pro společnosti BASF. Její nová severoamerická centrála ve Florham Parku ve státě New Jersey, která byla otevřena v květnu 2012 a pracuje v ní přibližně 1 400 zaměstnanců, je jedním z příkladů pokroků společnosti BASF v tomto ohledu. Více než 30 produktů z dílny BASF bylo použito při stavbě tohoto objektu o základně 30 200 m čtverečních. Budova splňuje nejvyšší ekologické standardy a byla navržen tak, aby dostála také požadavkům americké certifikace Platinum LEED®, udělované výborem pro ekologické budovy, který podporuje udržitelnou stavební techniku.

Jedním ze specifických rysů centrály je efektivní využívání přírodních zdrojů prostřednictvím inteligentních systémů. Ve srovnání s konvenčními budovami snižuje nejméně o 40 % nižší spotřebu vody a má o více než 20 % nižší spotřebu energie. Kromě toho více než 20 % použitých materiálů pochází z recyklovaných materiálů. To platí dokonce i pro nábytek, židle byly částečně vytvořeny ze starých plastových lahví, přičemž každé sedadlo se skládá ze 111 kusů recyklovaných obalů.

Oceněná severoamerická centrála BASF vykazuje mnoho udržitelných aspektů. Budovu se základnou na 30 200 čtverečních metrech postavila společnost Turner Constructions. Paul M. Parmentola z Turner Construction připisuje úspěch zejména dvěma faktorům: skvělé spolupráci mezi všemi, kteří sdílejí vizi udržitelnosti, a efektivním systémovým řešením, například střešní struktuře nebo betonu Green Sense® od společnosti BASF.

Benny Landa in front of a building

Stavitel mostů

Marina bay skyline

Žíznivá města

Bird's eye view of the city of London

Naše budoucnost ve městě

Michael L. Gentoso

Udržitelná výstavba