Česká republika
Média

Udržitelné stavby

Michael L. Gentoso

Příběhy domů vždy nejlépe ze všech vyprávějí právě ti, kteří je plánují, staví, či navrhují jejich design. Tři klienti společnosti BASF, jeden z Evropy, další ze Severní Ameriky a Asie nám přiblížili, jak vnímají udržitelnost v oboru stavebních projektů.

Podle Jean-Denise Mègea jsou klíčem k udržitelnosti domu lidé, kteří v něm žijí. Jean-Denis je zaměstnancem firmy pro sociální bydlení Foyer Rémois ve francouzském městě Remeš. Věří, že stavět udržitelným způsobem znamená, že bydlení musí zůstat cenově dostupné, aniž by ztratilo ze zřetele ochranu životního prostředí a kvalitu života.

Michael L. Gentoso a jeho tým z newyorské společnosti U.S. Concrete jsou dodavateli cementu pro přestavbu One World Trade Center, při níž hraje trvalá udržitelnost důležitou roli. Vlastník budovy se rozhodl významně snížit emise oxidu uhličitého z betonu, a tím snížit environmentální dopady nové newyorské dominanty na životní prostředí.

Pro Sie Jüan-ťiena představuje šetrnost k životnímu prostředí v Číně také jedním z hlavních cílů: je viceprezidentem Landseer Group, stavební firmy, která se specializuje na používání ekologicky šetrných stavebních technologií. Sie Jüan-ťien dobře ví, jak důležitý bude v Číně udržitelný rozvoj v budoucnosti. Nově postavené čínské budovy musí již dnes splňovat přísné předpisy energetické účinnosti. Sie Jüan-ťien však tyto cíle nechce jen naplnit – chce je překonat.

Společnost Foyer Rémois spravuje ve Francii kolem 18 000 bytových jednotek. Jean-Denis Mège pracuje pro firmu jako rozvojový manažer. Podle něj je domov perfektní ve chvíli, kdy si jeho obyvatelé nedokážou představit, že by žili někde jinde. Proto se domnívá, že je důležité, aby se sám setkával s obyvateli budov, které spravuje.

Právě teď řídí projekt rekonstrukce Ogeval v Remeši. Tento projekt musí splňovat nejvyšší standardy energetické účinnosti. Ale kvalita zůstává prioritou i kvůli zajištění návratnosti investic. Jean-Denis Mège za účelem splnění těchto požadavků spolupracuje se společností BASF: pěnová izolace Neopor® od BASF významně přispívá k úspěšné rekonstrukci objektu.

18 000

budov ve Francii spravuje společnost Foyer Rémois.

20 %

Izolační pěna Neopor® od BASF zajišťuje o 20 % vyšší účinnost v porovnání s konvenčními materiály.

„Srdcem udržitelného domu jsou lidé, kteří v něm žijí.“

Jean-Denis Mege, rozvojový manažer ve společnosti Foyer Rémois  

 

Jean Denis Mege

S každou tunou vyrobeného cementu se do atmosféry uvolní přibližně jedna tuna CO2. Snížení množství cementu použitého při konstrukci One World Trade Center bylo proto klíčovým požadavkem majitele. US Concrete, společnost, která dodává betonové směsi pro One World Trade Center, používá program Green Sense® od BASF. Tato technologie umožňuje BASF optimalizovat betonové směsi pro zákazníky s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí při současném zachování efektivity a snížení výrobních nákladů.

Analýza ekologické efektivity, kterou společnost BASF provedla, ukázala, že v důsledku tohoto programu se při stavbě prvních 40 pater One World Trade Center podařilo zabránit uvolnění více než 15 miliónů kilogramů emisí CO2. Jak to funguje? V rámci programu Green Sense® jsou vyráběny betonové směsi s vyšším podílem recyklovaných materiálů. Viceprezident společnosti US Concrete, Michael L. Gentoso, spolu s BASF zároveň monitorovali průběh výstavby betonových konstrukcí. Mimořádnou výzvu představovala především doprava betonu až do horních patrech konstrukce, protože One World Trade Center se svou výškou 541 m je nejvyšší budovou Spojených států.

1 tuna

CO2 se uvolní do ovzduší při výrobě 1 tuny cementu.

15 miliónů

kilogramů představuje množství emisí CO2, které se podařilo neuvolnit do ovzduší během stavby dolních 40 pater budovy One World Trade Center, a to díky programu Green Sense® od BASF.

„Cementové směsi vyrobené s ohledem na životní prostředí mohou významně snížit množství emisí CO2.“

Michael L. Gentoso, viceprezident pro atlantický region ve společnosti U.S. Concrete

Close up of Michael L. Gentoso

V zájmu prosazování udržitelného rozvoje v Číně stanoví legislativa maximální spotřebu energie při stavbě: u nových budov ve velkoměstech je nutné spotřebovat minimálně o 65 % méně energie než u domů postavených před rokem 1980. Stejné pravidlo musí dodržovat firma Landsea při stavbě v metropolitních oblastech, jako například v Šanghaji.

Sie Jüan-ťien, viceprezident společnosti Landsea, vnímá toto legislativní omezení jako motivaci: jeho firma se specializuje na stavby s použitím ekologicky šetrných technologií, kromě jiného v Šanghaji vybudovala obytný soubor Green Island. Cílem bylo dosáhnout ještě výraznějších úspor energie, než je předepsaných 65 %. Potřebná technologie je proto speciálně přizpůsobována místním podmínkám, jako je klima a čínský životní styl. Produkty a řešení od společnosti BASF napomohly ve srovnání s úrovněmi z roku 1980 dosáhnout při stavbě úspor energie ve výši 70 až 80 %.

70 % – 80 %

V porovnání s rokem 1980 dosahuje skupina Landsea při stavbách energetických úspor až 70-80 %.

24,8 miliónu

obyvatel žilo v roce 2011 v metropolitní oblasti města Šanghaj.

„Udržitelnost v Číně bude mít pozitivní dopady na celou planetu.“

Sie Jüan-ťien, viceprezident skupiny Landsea

Xie Uanjian
Bird's eye view of the city of London

Naše budoucnost ve městě