Česká republika
Média

Diplomat udržitelnosti

Close-up of Dr. Nawal Al-Hosany

Spojené arabské emiráty mají, pokud jde o rozvoj technologií pro energetiku obnovitelných zdrojů a ochranu klimatu, vskutku ambiciózní cíle: sedmnáct kilometrů od hlavního města Abu Dhabí se nachází Masdar City coby ukázka udržitelného rozvoje měst. Dosud postavené budovy získávají 100 % energie z obnovitelných zdrojů.

Creating Chemistry: Masdar City je rychle rostoucí město. Vaším cílem je, aby dosáhlo téměř nulových emisí. Můžete nám ve stručnosti přiblížit, jak úspěšně jste si prozatím vedli?

Dr. Nawal Al-Hosany: Masdar City bylo vybudováno jako výspa celosvětového udržitelného rozvoje měst. Byla přijata řada opatření, aby se zajistilo, že udržíme nízké emise uhlíku a minimum odpadků, čímž může naše město sloužit jako komerčně životaschopný vzor pro další města po celém světě. Masdar zaujímá mnohostranný přístup k celému hodnotovém řetězci energie z obnovitelných zdrojů a k ideji udržitelnosti. Kromě opatření na zvýšení energetické účinnosti, jako je například využití recyklovaného betonu při výstavbě Masdar City, vyvíjíme na několika úrovních chytrou síť ve spolupráci s předními světovými producenty čistých technologií.

Nabízejí tyto systémy příležitost k úspoře energie a nákladů?

Nabízejí a v míře přímo vrchovaté, prostřednictvím své integrované sítě, která sleduje spotřebu energie a ovlivňuje její putování ze zdroje až ke spotřebiteli. Inteligentní spotřebiče, metry, senzory, řídicí panely, systémy pro správu budov a systémy řízení distribuce – to vše je součástí této integrované sítě. Například centrála společnosti Siemens pro Střední východ, jejíž stavba v současné době v Masdar City probíhá, bude splňovat ty nejnáročnější požadavky na architektonickou a energetickou účinnost – což může vést k úspoře až 45 % spotřeby energie ve srovnání s mezinárodně uznávaným standardem ASHRAE (Sdružení amerických inženýrů pro vytápění, chlazení a klimatizaci) a až k 50% snížení spotřeby vody.

Je průběh staveb v Masdar City prozatím uspokojivý?

Ano, je. V první dokončené čtvrti stojí Masdar Institute a síť obchodů, včetně banky, obchodu s potravinami a restaurace. Ve městě rovněž probíhá celá řada pilotních projektů. Některé z nich, například podpora udržitelné dopravy a testování účinnosti elektrických vozidel, zahrnuje elektrický dopravní systém pro osobní dopravu s vozy bez řidiče.

Close-up of Dr. Nawal Al-Hosany

Dr. Nawal Al-Hosany

Ředitelka udržitelnosti v Masdar City

Dr. Nawal Al-Hosany dohlíží na programy udržitelnosti. Jedním z projektů společnosti je i Masdar City, jehož stavba právě probíhá v Abu Dhabí ve Spojených arabských emirátech (SAE). Doktorka Al-Hosany vede tým zodpovědný za dodržování norem udržitelnosti a politiky udržitelného rozvoje ve městě, které má poskytnout bydlení a obchodní příležitosti 40 000 jeho budoucím obyvatelům a 50 000 dojíždějícím a přitom generovat jen minimální množství odpadu a emisí CO2. Al-Hosany vyrostla ve Spojených arabských emirátech, kde také získala inženýrský titul. Poté získala doktorát na University of Newcastle upon Tyne ve Velké Británii a rovněž navštěvovala Harvard Business School v Cambridge v americkém státě Massachusetts. Než začala působit v Masdaru, byla zástupkyní ředitele pro plánování u policie v Abu Dhabí – jako vůbec první žena na této pozici – a v roce 2008 obdržela cenu Emirates Business Woman Award. I ve svém soukromém životě zdolává doktorka Al-Hosany výzvy, stejně tak jako ve své práci: spolu s přítelem vylezla jako první žena z Arabských Emirátů na Kilimandžáro.

Můžete nám říct něco bližšího o energetické náročnosti Masdar City?

Veškerá energie, kterou Masdar City potřebuje, je produkována 10megawattovou fotovoltaickou solární elektrárnou – největší zasíťovanou solární elektrárnou na Středním východě – a střešními fotovoltaickými panely uvnitř města. Případný přebytek energie se vrací zpět do národní sítě Abu Dhabí. Společnost Masdar, která zahájila projekt Masdar City, pracuje i na dalších rozsáhlých komerčních projektech v oblasti obnovitelné energie, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. V Abu Dhabí společnost postavila 100megawattou elektrárnu Shams One, jednu z největších světových koncentrátorových solárních elektráren (CSP).

Elektrárna dokáže ušetřit emise v množství přibližně 175 000 tun CO2 ročně, což je stejné, jako byste vysadili 1,5 miliónu stromů nebo zakázali provoz 15 000 automobilům. Ve světě Masdar postavila Gemasolar, první 19,9 megawattovou CSP elektrárnu v jižním Španělsku fungující na tržním principu, která je rovněž první solární elektrárnu na světě schopnou nepřetržitých dodávek 24 hodin denně. Masdar nyní pracuje na dvojici 50megawatových CSP elektráren Valle 1 a 2 ve spolupráci se španělskou vývojářskou a technologickou skupinou SENER. Kromě solárních energetických projektů staví Masdar také London Array, jednu z největších světových pobřežních větrných elektráren, a to ve spolupráci se společnostmi DONG Energy a E.ON. Také se snaží prosadit několik projektů v oblasti obnovitelné energie v rozvojových zemích, jako jsou Seychely, Tonga a Afghánistán.

„Masdar City může sloužit jako komerčně životaschopný vzor pro další města po celém světě.“

Doktorka Nawal Al-Hosany, ředitelka udržitelnosti v Masdar City

Solární energie je ale jen jedním aspektem. Jak to v Masdar City vypadá s využíváním dalších alternativních energií?

Společnost Masdar se kromě projektů z oblasti obnovitelné energie věnuje i dalším ekologickým konceptům; je to komerční podnik, jehož pole zájmu se rozprostírá napříč celým spektrem možných využívání obnovitelných zdrojů energie a udržitelných průmyslových technologií. Jak víte, při rozhodování o výběru té nejlepší energetické udržitelnosti záleží na zdrojích jednotlivých zemí a na tom, jak hojně se vyskytují. Vezměme si Masdar City: zužitkovali jsme solární energii, která je v Abu Dhabí k dispozici, vybudováním 10megawatové solární elektrárny a instalací střešních fotovoltaických panelů. Také prosazujeme rozvoj měst s co nejmenším možným množstvím odpadu a emisí CO2. Náš klastr soustřeďující se na čisté technologie ztělesňuje závazek Abu Dhabí k udržitelné budoucnosti prostřednictvím prosazování osvědčených postupů v oblasti udržitelného plánování, designu a stavby městského prostoru, stejně jako prostřednictvím osvěty o efektivním využití energie mezi jeho obyvateli.

View through palisade at Masdar City
Vzhled Masdar City je do značné míry ovlivněn tradiční arabskou architekturou. Promyšlená architektura města umožňuje, aby si budovy navzájem poskytovaly stín. Díky tomu může více ulic a domů zůstat bez klimatizace.

Kolik energie potřebuje Masdar City v porovnání s jinými městy?

Ve srovnání s průměrnými hodnotami v Abu Dhabí za rok 2011 se Masdar City podařilo snížit spotřebu vody o 54 %, spotřebu elektrické energie o cca 70 % a klimatizaci o 50 %. Odpad se třídí a recykluje, organický odpad je používán do kompostu. V Masdar City se také nachází místo, kde se provádí geotermální testy – jde o pilotní projekt, který zahrnuje hloubkové průzkumné vrty, díky nimž zkoumáme výskyt horké geotermální vody pro použití u termální izolace.

Zpočátku se Masdar City těšilo velké publicitě, ale od té doby zájem veřejnosti poněkud opadl. Probíhá stavba stále podle plánu?

Předně nemám ten pocit, že zájem o Masdar City utichá. Pokrok v Masdar City láká čím dál více pozornosti, ať už přímo na místě, nebo v zahraničí. A my jsme už dosáhli mnohých milníků: stavby centrály společnosti Masdar a centrály Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii začaly loni na podzim a sídlo společnosti Siemens pro Blízký východ by mělo být dokončeno v roce 2013. Po svém dokončení v roce 2025 se očekává, že město pojme 40 000 obyvatel a dalších 50 000 dojíždějících.

Masdar Institute of Science and Technology
Masdarský vědecko-technologický institut se zaměřuje na vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energie a udržitelných technologií. Očekává se, že počet jeho studentů do roku 2017 stoupne na šest set.

Která místa jinde na světě považujete za nejvíce inspirativní s ohledem na udržitelnost a minimalizaci uhlíkové stopy? Jakým způsobem vás ovlivňují zde, v Masdaru?

Za prvé, každá země má svůj vlastní kontext životního prostředí, ale učíme se samozřejmě ze zkušeností nasbíraných po celém světě, a to zejména v regionech, které nabízejí podobné klimatické podmínky. Designové prvky použité v Masdaru byly inspirovány tradiční arabskou architekturou. Například větrná elektrárna coby věž uvnitř areálu masdarského institutu – která zachycuje vítr svými ohebnými lopatkami, směřuje jej dolů a využívá pro chlazení – je vlastně moderní interpretací jedné z nejznámějších tradičních architektonických staveb v tomto regionu, větrných věží neboli bardžílů. Takové prvky jsou rovněž velmi hojné například ve stavbách pro Radu pro spolupráci arabských států v Zálivu. Mezi města, u kterých jsme se při plánování Masdar City inspirovali, patří například Shibam v Jemenu, Aleppo v Sýrii a Marrákeš v Maroku, jakož i tradiční čtvrti v Abu Dhabí a dalších městech v regionu Spojených arabských emirátů a Perského zálivu.

Exhibition view of World Future Energy Summit in Abu Dhabi
Střechy porostlé listím, hojné využití skla, futuristický design realizovaný energeticky efektivním způsobem – přesně tak bylo Masdar City prezentováno na World Future Energy Summit v Abu Dhabí.

20 %

Cílem Masdar City je využívat pouze jednu pětinu energie v porovnání s jinými městy stejné velikosti.

0

Počet vozidel se spalovacím motorem, jimž bude umožněn vjezd do Masdar City.

54 %

Poměr spotřeby vody v Masdar City v porovnáni s Abu Dhabi.

2025

Rok plánovaného dokončení Masdar City, města, které se má stát domovem celkem 40 000 obyvatel.

Jak mohou obecně města aktivně přispět k ochraně klimatu?

Shodneme se na tom, že změna klimatu znamená hrozbu pro celou globální komunitu. Zvyšující se teplota a hladina oceánů budou mít v našem regionu významný dopad a je v našem zájmu najít řešení. Naše země se již ve světě začíná zviditelňovat coby předvoj udržitelnosti a aktivní roli rovněž zastáváme při mezinárodních jednáních o klimatu, jakým byla například konference Rio + 20. V rámci Masdar City budeme pokračovat ve zlepšování standardů energetické účinnosti našich budov, nadále investovat do udržitelné veřejné dopravy a podporovat kampaně pro veřejnost s cílem informovat naši společnost o tom, jak můžeme snížit emise. A ano, není pochyb o tom, že lidé mohou mít velký vliv na úsporu energie, když mají motivaci.

„Doufám, že můj dům poslouží všem obyvatelům Abu Dhabí jako příklad toho, jakým způsobem je možné realizovat udržitelná opatření ve vlastních domovech.“

Dr. Nawal Al-Hosany

Jak důležitá je pro vás možnost sdílet své zkušenosti s ostatními odborníky?

Pracovat v Masdar City – v samotné líhni výzkumu, vývoje a škálovatelných inovací v oblasti obnovitelných a čistých energetických technologií pro udržitelný rozvoj – znamená učinit výměnu informací a sdílení znalostí součástí každodenního života. Já osobně jsem kupříkladu byla jmenována do funkce Sherpy (hlavního vyjednavače) generálního tajemníka OSN pro iniciativu Udržitelná energie pro všechny‚ abych podpořila jejího vedoucího, Dr. Sultana Ahmeda Al Jabera, generálního ředitele společnosti Masdar. Rovněž jsem členkou správních rad několika regionálních a mezinárodních iniciativ a organizací: spolupředsedkyní spolku Ženy pro udržitelný růst, také jsem byla součástí panelu Dialog o udržitelném rozvoji v Riu. Všechny tyto platformy slouží primárně ke sdílení znalostí, které obohacují mé zkušenosti a znalosti celého odvětví.

Máte v plánu založit podobnou platformu pro sdílení znalostí také v samotném Masdar City?

Masdar City a jeho vědecko-technologický institut se snaží angažovat k působení ve městě přední akademiky, výzkumné pracovníky a podniky se zájmem fungovat v prostředí, které bude podporovat a aplikovat výsledky výzkumu, vývoje a technologických inovací. V tomto prosperujícím prostředí se bude nacházet nové sídlo Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie, což podtrhuje cíl Masdar City stát se platformou pro globální spolupráci při hledání řešení naléhavých otázek energetické bezpečnosti, změn klimatu a rozvíjení odborných znalostí v oblasti udržitelnosti.

Úspora energie, to je velmi zásadní cíl. Jak se této výzvě můžeme úspěšně postavit?

Udržitelný rozvoj, který nepoškozuje planetu, je teoreticky dosažitelný. V praxi však číhají problémy na každém kroku, a prozatímní celosvětové úsilí o kolektivní posun směrem k udržitelnosti pod určitým společným rámcem je stále poněkud slabé. Velká část obyvatelstva po celém světě ještě dnes nemá přístup k základním potřebám. V oblastech, kde je životní prostředí poškozováno nejvíce, bývá většinou ke zvládnutí podobných problémů k dispozici nejméně finančních a dalších hmotných prostředků. Začlenění těchto zemí do rozvojových hospodářských programů může urychlit tempo nástupu udržitelného rozvoje a přispět ke zlepšení kvality života v příslušných oblastech, protože výsledkem těchto programů je vybudování podnikatelské platformy s pozitivním vlivem na prostředí a s dlouhodobými přínosy pro zapojené komunity.

Hraje udržitelnost důležitou roli i ve vašem osobním životě?

V současné době buduji udržitelným způsobem svůj vlastní dům se sníženým dopadem na životní prostředí a v konečném důsledku i nižšími emisemi oxidu uhličitého. Doufám, že můj dům poslouží všem obyvatelům Abu Dhabí jako příklad toho, jakým způsobem je možné realizovat udržitelná opatření ve vlastních domovech.

View through palisade at Masdar City

Masdar City – ekologické město v Perském zálivu