Česká republika
Média

Nový zdroj

Slunce na obloze bez mráčku: krásné slunečné počasí každoročně na ostrov Kypr přitahuje milióny turistů. Nicméně toto horké a suché klima má i svoje nevýhody. Voda je na Kypru vzácnou komoditou a Kypr se snaží najít k tomuto problému udržitelné řešení.

Voda coby vzácný přírodní zdroj

V roce 2008 zasáhlo Kypr několikaměsíční období sucha. Stávající vodní zásoby nestačily k tomu, aby pokryly potřebu na zásobování pitnou vodou a bylo nutné zavést systém přídělů. Kypřané dostali přístup k tekoucí vodě na pouhých 12 hodin každý druhý den a pitná voda musela být dovážena z Řecka.

Nedostatek vody na Kypru má řadu příčin. Podle oddělení vodních zdrojů kyperského ministerstva pro vodárenství klesá úroveň srážek již od sedmdesátých let. Možnost přirozené obnovy vodních zdrojů proto vypadá velmi nepravděpodobně. Intenzivní zemědělství a růst cestovního ruchu jsou dalšími faktory, které přispívají k úbytku zásob vody. Provádějí se stále hlubší vrty, které mají zpřístupnit níže položené vrstvy podzemních vod. V souvislosti s významným poklesem hladiny podzemních vod došlo v některých oblastech k průniku mořské vody do těchto vrstev.

Mořská voda hlavním zdrojem vodních zásob

Podle Yianny Economidou, hlavní inženýrky oddělení vodních zdrojů, je zásadní zacházet s vodními zdroji zodpovědně: „Musíme se naše vodní zdroje snažit rozvíjet udržitelným způsobem a zároveň dostát požadavkům na ně kladené.“ V praxi to znamená přidělení vodních kvót zemědělcům. Pokud je překročí, zaplatí pokutu. Oddělení vodních zdrojů rovněž poskytuje recyklační vodu z místních zařízení na úpravu vody pro zavlažování. Tato opatření však k pokrytí požadavků na souhrnnou spotřebu vody v zemědělství, cestovním ruchu a v domácnostech jednoduše nestačí.

Podle Yianny Economidou je odsolení mořské vody jediným způsobem, jak udržet zásoby vody na ostrově bez ohledu na klimatické podmínky. Kypr má s odsolováním mořské vody zkušenosti, které se datují až do roku 1997. „Tehdy byla postavena první odsolovací stanice,“ uvádí Yianna.

"Odsolovací kapacity jsou od té doby průběžně rozšiřovány a nyní jsme ze stávajících stanic schopni splnit 100 % požadavku na pitnou vodu místních obyvatel i cestovního ruchu."

Yianna Economidou, hlavní inženýrka oddělení vodních zdrojů

Ultrafiltrační membrány hrají při odsolování důležitou roli. Filtry s extrémně malými póry zadržující retentát, např. nebezpečné mikroorganizmy, takže případné viry a bakterie jsou od vody efektivně a spolehlivě odděleny. Díky tomu se z odpadní vody může stát voda pitná. Membrány fungují podobně jako běžné filtry. Zatímco molekuly vody pronikají přes póry o velikosti pouhých několika nanometrů, nečistoty, jako je písek, bahno, řasy a choroboplodné organismy membránou neprojdou. Dceřiná společnost BASF inge® se sídlem v bavorském Greifenbergu vyrábí ultrafiltrační membrány používané pro úpravu vody v nejrůznějších odvětvích. „Výchozím materiálem je výkonný polymer,“ vysvětluje předseda představenstva Bruno Steis. „Používáme jej k výrobě vysoce stabilních ultrafiltračních membrán podle naší vlastní metody.“

Multibore membranes

Membránová technologie je vhodná pro aplikaci technologie reverzní osmózy. Při tomto typu odsolování je slaná voda hnána přes membránu, ve které při vysokém tlaku dochází k reverzní osmóze. Voda projde membránou, zatímco sůl v ní zůstane zachycena.

Bavorská společnost vyrábí protiproudové filtrační stupně pro reverzní osmózu, které se používají k předčištění slané vody za účelem optimalizace procesu reverzní osmózy. Vzhledem k tomu, že spotřeba energie je výrazně nižší při kombinaci ultrafiltrace a reverzní osmózy, oblíbenost této metody stále stoupá.

Profesorka Claudia Staudtová, odbornice na membrány ve společnosti BASF, pracuje se svým týmem v Ludwigshafenu na vylepšeném membránového materiálu: „Našim cílem je vyvinout membrány, které vyrobí čistou pitnou vodu a zároveň spotřebují co nejméně energie.“ Toho lze dosáhnout např. použitím speciálně navrženého povrchového materiálu, k němuž nepřilnou organické ani anorganické částečky. Čím méně materiálu zanese póry filtru, tím déle může filtr fungovat, aniž by bylo nutné ho vyčistit nebo vyměnit, a tím déle zůstane celé zařízení funkční. Výhody z hlediska nákladů a dopadů na životní prostředí jsou nesporné.

Marina bay skyline

Žíznivá města

Close-up of female students at Shri Venkataramana Higher Primary School

Děti jsou hybnou silou změn