Česká republika
Média

Videa

Vzrušující témata ze světa chemie, zajímavě prezentované a snadno pochopitelné.

Biodiverzita – funguje na moderní farmě

Výživné, zdravé a dostupné jídlo si zaslouží každý muž, žena i dítě. Je to výzva už i dnes – ve světě s více než 7 miliardami lidí. Tato výzva se však bude ještě zvětšovat – bude třeba zajistit potraviny pro stále větší počet lidí s limitovanými zdroji. A co příroda? Jak mohou farmáři uspokojit základní požadavky každé lidské bytosti a zároveň chránit vodní zdroje, včely a ptáky?

Síť farmářů, partnerství iniciované BASF, pracuje na odpovědích. Zemědělci, experti na zemědělství a ochránci přírody v sedmi evropských zemích spojily svá know-how, vytvářejí opatření, která zvyšují udržitelnost zemědělství, a testují je. Výsledky ukazují, že vysoký výnos zemědělství a prosperující prostředí mohou jít ruku v ruce.

Viz například: Kooperace sítě farmářů v Grange, UK.