TOP
Česká republika
Domov
Česká republika
Domov

Oddaní vašemu úspěchu

Segment Chemikálií se zaměřuje na udržování a rozvíjení Výrobního Verbundu společnosti BASF. Unikátní systém Verbundů, vysoce integrovaných výrobních zařízení společnosti BASF, nabízí značné konkurenční výhody. Hlavními faktory úspěchu tohoto segmentu jsou špičková provozní a technologická kvalita, jednotná kalibrace měřítek, integrace a dostupnost surovin, spolehlivá logistika s nízkými náklady a také snadnější komunikace a jednodušší pracovní postupy.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen / Steam cracker at BASF's
Petrochemické látky

Katalyzátory

Meziprodukty

Koncern BASF Group vyvíjí, vyrábí a prodává ve světě přibližně 700 meziproduktů. K nejdůležitějším skupinám produktů této divize patří aminy, diol, polyalkoholy, kyseliny a specializované produkty. Meziprodukty se používají například jako výchozí materiály pro výrobu nátěrů, plastů, léčiv, textilní vláken, čisticích prostředků a přípravků na ochranu plodin. Inovativní meziprodukty od společnosti BASF přispívají ke zlepšování vlastností konečných produktů a zvyšují efektivitu výrobních procesů.

Monomery

Divize Monomery dodává široké portfolio velkoobjemových monomerů, základních polymerů a anorganických chemických látek. K hlavním produktům patří: MDI (difenylmetandiisokyanát), TDI (toluen), kaprolaktam, kyselina adipová, polyamid-6 a polyamid-6-6, amoniak, kyselina dusičná, výrobky ze síry a chlóru, anorganické soli, močovina, melamin, lepidla a impregnační pryskyřice.

Všeobecné podmínky prodeje