TOP
Česká republika
Core Topics
Česká republika
Core Topics

Pokročila podlahová řešení

Vhodné plochy pro dětská a sportovní hřiště jsou velmi žádané a naše mimořádně kvalitní podlahovina nabízí bezpečnější řešení.

Naše univerzální odolná podlahová konstrukce na bázi polyuretanu je odpovědí na rostoucí poptávku po bezpečnějších, ekologičtějších a kvalitnějších podlahových řešeních po celé Asii. Naše řešení poskytují vysoký odrazový výkon a vynikající absorpci nárazu, což pomáhá snižovat riziko úrazů, k nimž dochází při cvičení. Naše podlahová řešení jsou již nyní důležitá pro malé děti po celé Číně tím, že pomáhají vytvářet nové prostory pro cvičení a nová hřiště pro školy.