TOP
Česká republika
Core Topics
Česká republika
Core Topics

Města s vodopropustnými povrchy

Města po celém světě stále lépe hospodaří s vodou. Elastopave® je systém, který zajišťuje, že se dešťová voda dokáže účinně vsakovat a doplňovat zásoby podzemní vody.

Elastopave® využívá principu vázání vhodných směsí drceného kamene s polyuretanem, čímž vzniká pevný povrch, který je propustný pro vodu a vzduch. Díky inteligentnímu mixu vybraného kamene má povrch mnoho vzájemně propojených dutin, a tím i vysoký stupeň pórovitosti, takže na půdě, která dokáže vhodně sát vodu, se dešťová voda může účinně vsakovat a doplňovat zásoby podzemní vody. Elastopave® se snadno zpracovává a směs kamenů se může měnit tak, aby se mísila do bezprostředního okolí, čímž se navíc eliminují poplatky za odvádění odpadních vod do kanalizace, jež je spojené s plně utěsněnými povrchy. Díky tomu máme z designu, přitažlivosti, dlouhověkosti a ekologické šetrnosti tohoto systému všichni užitek.