Česká republika
Kdo jsme

FWC – Nový čtyřcestný konverzní katalyzátor pro zážehové motory

Čtyřcestný konverzní katalyzátor (FWC ™) je spojením trojcestného katalyzátoru (TWC) a filtru na jediné voštině. Tato nová technologie dokáže z výfukových plynů zážehových motorů odstraňovat pevné částice (PM), oxid uhelnatý (CO2), uhlovodíky (HC) a oxidy dusíku (NOx) – a to aniž by omezila výkon motoru či vyžadovala dodatečný prostor. Díky ní mohou výrobci automobilů splňovat přísné požadavky nových emisních předpisů, včetně evropské normy Euro 6.

Ze zákulisí výzkumu

Rozhovor s Dr. Klausem Harthem, vedoucím pracovníkem společnosti BASF odpovědným za automobilové katalyzátory.

PANE HARTHE, ČÍM JE ČTYŘCESTNÝ KATALYZÁTOR FWC ZVLÁŠTNÍ?

Harth: Detailněji jsme rozvinuli třícestný katalyzátor a optimalizovali jeho čisticí účinek. Nový čtyřcestný konverzní katalyzátor, zkráceně FWC, je technologie pro vozidla se zážehovým motorem. Katalyzátor odstraňuje nejen plynné znečišťující látky, ale i pevné částice, jako jsou například částice uhlíku z výfukových emisí. Kompaktní čtyřcestný katalyzátor přináší spojení všech důležitých vlastností v podobě jediného katalyzátoru na regulaci emisí. Nicméně ve srovnání s třícestným katalyzátorem a navazujícím nepotaženým filtrem pevných částic zabere mnohem méně místa v prostoru motoru.

MÁ TAKÉ DALŠÍ VÝHODY?
Harth: Katalyzátor FWC jsme vyvinuli tak, aby hromadil pouze nízký zpětný tlak proudícího výfukového plynu. To je pro výrobce automobilů důležitý aspekt. Protože vysoký zpětný tlak zvyšuje odpor, který musí překonat výfukové emise dříve, než se dostanou do výfukového systému. Pokud je zpětný tlak příliš vysoký, oslabuje to výkon motoru a zhoršuje uhlíkovou rovnováhu.

K udržení co nejnižšího protitlaku jsme vyvinuli novátorské procesy nanášení povlaku. Ty nám umožňují speciálně potáhnout porézní vnitřní stěny monolitu katalyticky aktivním materiálem. Naše mnohaleté zkušenosti s katalytickými technologiemi nám zde umožňují vytvářet na míru šité katalytické struktury. V důsledku toho vzniká mimořádně velká povrchová plocha s vysokou katalytickou aktivitou. Do čtyřcestného katalyzátoru přitom stačí zakomponovat mnohem menší množství ušlechtilých kovů. Přepočítací koeficienty čtyřcestného konverzního katalyzátoru jsou velmi vysoké.

Porézní stěna monolitu zároveň slouží jako filtr pevných částic uhlíku. Tyto částečky se v ní zachycují a spalují na oxid uhličitý při vysokých teplotách za pomoci katalytického povlaku. Čtyřcestný konverzní katalyzátor od společnosti BASF je proto účinnější než běžný filtrační systém s nepotaženým filtrem. Jelikož většina pevných částic uhlíku se spálí na oxid uhličitý, póry katalyzátoru se nemohou ucpat – a tím se zachovává jeho dlouhodobá funkčnost.

JAKOU ŽIVOTNOST MÁ TAKOVÝ KATALYZÁTOR?
Harth:
Jeho dlouhodobou stabilitu prokázalo již množství zkoušek. Čtyřcestný konverzní katalyzátor ještě i po více než 160 000 ujetých kilometrech stále dokonale čistí emise výfukových plynů. Tento nový systém jsme představili již v dubnu 2013 a nyní je ve vývojové a zkušební fázi u mnoha automobilek – všude s ohledem na sériovou výrobu. Čtyřcestný konverzní katalyzátor pomáhá výrobcům automobilů splňovat přísné emisní předpisy, jako je emisní norma Euro 6.

Třícestný konverzní katalyzátor snižuje emise výfukových plynů
Třícestný konverzní katalyzátor snižuje emise výfukových plynů
innovation

Třícestný konverzní katalyzátor snižuje emise výfukových plynů

Více informací