Česká republika
Kdo jsme

Ecovio – biologický kompostovatelný polymer

Bioplast od společnosti BASF je vysoce kvalitní a zcela kompostovatelný polymer. Skládá se z biologicky rozložitelného polymeru ecoflex® z dílny společnosti BASF a kyseliny polymléčné (PLA), která se získává z obnovitelných zdrojů na bázi cukru.

První výrobní využití kompostovatelného plastu Ecovio v kávových kapslích

Produkty vyrobené z polymeru ecovio® jsou stejně odolné a pevné jako klasické plasty. Polymer Ecovio se již osvědčil v aplikacích, jako jsou kapsy na biologický odpad či zemědělské fólie. Kromě toho první aplikace vstřikovaného plastu Ecovio IS se dnes používá k výrobě certifikovaných kompostovatelných kávových kapslí a vakuových obalů.

Ze zákulisí výzkumu

Průřez přes bariéru materiálu Ecovio: na snímku z elektronkového mikroskopu je zachycen mimořádně tenký povlak na kartonovém obalu.

Kdo jsou vědci, kteří stojí za inovativním materiálem Ecovio? Mluvili jsme s dvěma odborníky na Ecovio a využili jsme příležitosti nahlédnout do zákulisí jeho vývoje. Dr. Robert Loos byl spojen s vývojem tohoto polymeru od samého začátku a Dr. Maximilian Lehenmeier byl od roku 2012 zapojen do rozšiřování možností jeho využití.

DR. LOOSI, CO JE NA MATERIÁLU ECOVIO TAK ZVLÁŠTNÍ?

Loos: Zvláštností tohoto materiálu je, že je směsí biologicky rozložitelného polymeru ecoFLEX od společnosti BASF a kyseliny polymléčné vyrobené z obnovitelných zdrojů. Tím vznikl plně kompostovatelný plast, který částečně tvoří i obnovitelné suroviny. Pozoruhodné je, že produkty vyrobené z materiálu Ecovio mají stejné vlastnosti jako standardní biologicky nerozložitelné plasty, a lze je stejně jednoduše zpracovat.

DR. LEHENMEIERE, KTERÉ BĚŽNÉ APLIKACE LZE VYLEPŠIT POUŽITÍM PLASTU ECOVIO?

Lehenmeier: Dobrým příkladem jsou kávové kapsle. Kávové kapsle produkují velmi velké množství zbytkového odpadu, přestože mletá káva je ve skutečnosti cenným hnojivem a je kompostovatelná. Když na hmotu kapslí použijeme Ecovio, tobolky je možné zlikvidovat jako biologický odpad. Je však důležité, aby tento materiál splňoval vysoké požadavky pro ochranné balení kávy, jako jsou vlhkost, kyslík a aroma. V současnosti to lze dosáhnout jen pomocí speciálního kompostovatelného balení do kapslí: avšak již probíhá výzkum vhodných řešení kávové kapsle budoucnosti. Kapsle musí vydržet i vaření kávy ve vysokotlakém kávovaru a zůstat přitom plně kompostovatelná. Toho se nám podařilo dosáhnout, takže díky výzkumu jsme přispěli ke snížení produkce nepotřebného odpadu.

JAKÉ JSOU VAŠE DALŠÍ PLÁNY S PLASTEM ECOVIO?

Loos: Zatím se tento produkt používá zejména při výrobě mulčovacích fólií, nákupních tašek a kapes na biologický odpad. Zkoumáme však už i další možnosti využití polymeru Ecovio. Dokážeme upravit vlastnosti materiálu, jako je například tuhost či průhlednost, tak, aby vyhovovaly danému způsobu využití, a to změnou kvantitativního složení jeho jednotlivých složek. V důsledku toho jsou možné i další metody zpracování, jako například vstřikování plastů či hluboké tažení, čímž se zároveň otevírají nové možnosti využití, jako jsou například již zmíněné kávových kapslí. Další směr, kterým se aktuálně zabývá náš aktivní výzkum, souvisí s kompostovatelnými víčky papírových kelímků na teplé nápoje, které jsou také potaženy vrstvou polymeru Ecovio místo polyetylénu. To znamená, že se zaměřujeme především na vývoj celých systémů.

Papírové povlaky
Papírové povlaky
innovation

Papírové povlaky

Více informací