TOP
Česká republika
Kdo jsme

Výzkum pro budoucnost

Pro společnost BASF jsou předpokladem pro inovace a důležitým růstovým motorem zejména efektivní výzkum a vývoj. Vyvíjíme inovativní procesy, technologie, produkty pro trvale udržitelnou budoucnost a urychlujeme digitalizaci výzkumu po celém světě. Tímto způsobem dosahujeme dlouhodobých obchodních úspěchů s našimi chemickými řešeními v téměř veškerých průmyslových odvětvích.

Naše inovativní síla tkví v globálním týmu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců s různými specializacemi. Ve společnosti BASF pracuje v celosvětovém měřítku více než 11 000 zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje na přibližně 70 různých místech.

Závody BASF věnující se výzkumu a vývoji umístěná blízko jejich zákazníkům a trhům

Zaměření našeho výzkumu – tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost

Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Spojujeme naše kompetence

V rámci našeho unikátního celosvětového Znalostního Verbundu spojujeme naše rozličné kompetence: spolu s partnery z oblasti vědy a obchodu pracujeme na udržitelných produktech a řešeních.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Spolupráce

Zabýváme se odvážnými myšlenkami. Při těchto aktivitách hrají důležitou roli partnerství. Ve vysoce diverzifikované, celosvětové a mezinárodní síti se rodí nové nápady a zkoumají se nové impulsy.

Naše cesta k inovacím

Řídíme se jasně formulovaným, ale přitom flexibilním procesem inovací, který zahrnuje všechny kroky, od prvotního nápadu až po uvedení výrobku na trh.

Obrázky ze světa výzkumu

Nejmodernější technologie, jako je například skenovací a transmisní elektronová mikroskopie, nám umožňují vidět, co je lidskému oku běžně skryté.