Česká republika
Kdo jsme

Nastavení celosvětových výzkumných platforem

V roku 2018 jsme utržili více než 9 miliard eur z prodeje produktů, které jsou na trhu posledních pět let a vznikly na základě výzkumných a rozvojových aktivit. Z dlouhodobého hlediska se snažíme pokračovat ve výrazném zvyšování prodeje a získávání nových a vylepšených produktů. S našimi jedinečnými zdroji a schopnostmi chceme nadále zůstat tou nejvíce schopnou a inovativní společností. Dodržíme náš závazek k dlouhodobým projektům a průlomovým technologiím. Naší ambicí je, aby nás zákazníci vnímali jako nejlepšího partnera pro všechny výzvy, s nimiž se mohou v chemii setkat.

K dosažení tohoto ambiciózního cíle pokračujeme v rozvoji organizace výzkumu a spojujeme naše kompetence ve třech globálních výzkumných divizích. Spolu s výzkumnými jednotkami z operačních divizí tvoří jádro našeho Globálního Znalostního Verbundu. Důležitou součástí Verbundu je i globální síť výborných univerzit, výzkumných institucí a firem, kterou máme k dispozici. Našich osm akademických výzkumných aliancí udržuje partnerství s několika dalšími výzkumnými skupinami v regionu, i s těmi se specifickým zaměřením. Globální výzkumné divize BASF se řídí v klíčových regionech – v Evropě, Asii a Americe:

Výzkum pokročilých materiálů a systémů

Výzkum pokročilých materiálů a systémů se sídlem v asijsko-tichomořském akademickém zařízení společnosti BASF pro inovace Innovation Campus Asia-Pacific v Šanghaji (do roku 2016)

Vyvíjíme nové konstrukční materiály, disperze a funkční materiály, ale i organické a anorganické přísady pro zákazníky ze široké škály odvětví, od automobilového průmyslu přes oblast výstavby, obalů, nátěrů, domácí a osobní péče až po farmaceutický průmysl a vodní a větrnou energetiku.

Výraznější přítomnost naší společnosti mimo Evropu přinese nové příležitosti budování a rozšiřování vztahů se zákazníky a vědecké spolupráce, jakož i získávání přístupu k talentovaným zaměstnancům. To posíluje Výzkumně-vývojový Verbund a zároveň robí BASF ještě atraktivnějším partnerem a zaměstnavatelem.

Naše tři globální technologické platformy fungují v regionech, které mají pro nás mimořádný význam - Evropa, Asie a Pacifik a Severní Amerika. Oblasti výzkumu spolu s vývojovými jednotkami našich provozních divizí tvoří jádro našeho celosvětového znalostního Verbundu. Společnosti BASF New Business a BASF Venture Capital doplňují tuto síť s úkolem využívat nové technologie, aby pronikla na atraktivní trhy a do nových obchodních modelů pro BASF.

BASF New Business

Máme přístup k novým oblastem růstu pro společnost BASF. Tyto aktivity jsme založili na společenských a ekologických trendech budoucnosti, které vedoucí chemické společnosti na světě otevírají nové tržní možnosti.

Společnost BASF New Business GmbH se zaměřuje na trhy, technologie a řešení, ve kterých má chemie zásadní roli a umožňuje inovace.

Náš interdisciplinární mezinárodní tým pro průzkum a hodnocení nepřetržitě analyzuje změnové procesy v dnešním tržním a technologickém prostředí, rozpoznává nové obchodní příležitosti a rozvíjí potřebné tržní strategie.

Takovým způsobem posouváme vpřed inovativní systémová řešení v oblastech růstu, která jsou důležitá pro nás i pro naše zákazníky, jako jsou například energetické hospodářství, organická elektronika či medicína, a uvádíme je na trh.
Více

BASF Venture Capital

BASF Venture Capital GmbH je společnost koncernu BASF Group s rizikovým kapitálem. Investujeme do firem v začátcích podnikání („start-up“) a rizikových investičních fondů po celém světě. Kromě toho podporujeme inovativní začínající firmy, a to jak finančně, tak pomocí odborných znalostí koncernu BASF Group. Takto společnost BASF otevírá okno do světa nových technologií.
Více

Spolupráce

Důležitou součástí našeho znalostního Verbundu je globální síť více než 600 vynikajících univerzit, výzkumných ústavů a firem. Spolupracujeme s nimi, abychom splnili naše růstové cíle.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Spolupráce s oblastí vědy

Spolupráce s vynikajícími vědci je významným zdrojem inovací. Proto udržujeme úzké vztahy s mnoha univerzitami a výzkumnými ústavy.

Spolupráce s odvětvím průmyslu

Usilujeme o otevřené inovace: ve spolupráci s dalšími novátorskými společnostmi spojujeme různé kompetence, vyvíjíme osvědčené postupy a pracujeme na vývoji udržitelných produktů a řešení.

two workers with a tube system

Více informací o BASF Verbund