TOP
Česká republika
Kdo jsme

Jak pracujeme

Inovace jsou pro BASF způsobem, jak se vyčlenit z davu v náročném tržním prostředí. Naše inovační síla je založena na našem globálním týmu vysoce kvalifikovaných zaměstnanců s různými specializacemi. Navíc zapojujeme do inovačních procesů i naše externí partnery a udržujeme čilé kontakty s vědeckou i obchodní sférou.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Spolupráce

Zabýváme se odvážnými myšlenkami. Při těchto aktivitách hrají důležitou roli partnerství. Ve vysoce diverzifikované, celosvětové a mezinárodní síti se rodí nové nápady a zkoumají se nové impulsy. Proto do našich inovačních procesů zapojujeme i řadu externích partnerů a udržujeme množství kontaktů v odvětví vědy a obchodu.

Digitalizace ve Výzkumu & Vývoji

Digitalizace v R&D znamená integraci digitálních technologií do každodenních operací a stává se nedílnou součástí každého pracovního toku projektů  R&D . Tím zvýšíme účinnost výzkumu, zvýšíme efektivitu a otevřeme se novým inovačním příležitostem.

BASF New Business GmbH

BASF New Business GmbH sleduje dlouhodobé trendy a inovativní subjekty v průmyslu a ve společnosti, analyzuje jejich růstový potenciál a ověřuje, zda je potenciál nových obchodních oblastí pro BASF vhodný. Dceřiné společnosti BASF pak rozvíjí vybrané subjekty, které pro firmu představují nové možnosti růstu.

Creator SpaceTM

Creator Space byl program, který byl zahájen během osláv 150. výročí založení společnosti BASF. Metody programu jsou nyní nedílnou součástí inovačního procesu společnosti BASF a vybrané projekty byly realizovány a úspěšně implemetnované s partnery.