Česká republika
Kdo jsme

Naše spolupráce

Zabýváme se odvážnými myšlenkami. Při těchto aktivitách hrají důležitou roli partnerství. Ve vysoce diverzifikované, celosvětové a mezinárodní síti se rodí nové nápady a zkoumají se nové impulsy. Proto do našich inovačních procesů zapojujeme i řadu externích partnerů a udržujeme množství kontaktů v odvětví vědy a obchodu.

TUB-StanislavJaso21.10.2008

Spolupráce s akademickým prostředím

Spolupráce s vynikajícími vědci je významným zdrojem inovací. Umožňuje nám ve společnosti BASF získat přístup k novým technologiím a novým oblastem podnikání.

Spolupráce s odvětvím průmyslu

Níže uvádíme jako příklad našich četných kooperačních aktivit stručnou charakteristiku některých projektů, které realizujeme ve spolupráci s našimi partnery z odvětví průmyslu.