Česká republika
Kdo jsme

Spolupráce s akademickým prostředím

Důležitou součástí našeho znalostního Verbundu je globální síť více než 600 vynikajících univerzit, výzkumných ústavů a firem. Spolupracujeme s nimi, abychom splnili naše růstové cíle.

V rámci naší spolupráce nabízíme vědcům příležitost podílet se na výzkumných projektech, které jsou blízké praxi, čímž vytvářejí přidanou hodnotu pro naši společnost prostřednictvím nových inovativních řešení. Proto udržujeme úzké vztahy s mnoha univerzitami a výzkumnými institucemi na celém světě a účastníme se národně i mezinárodně sponzorovaných projektů.

Spolupráce znamená přimět ty správné lidi k práci na náročných a smysluplných projektech. BASF má velký zájem investovat do takových vztahů, protože chce růst společně se svými partnery.