Česká republika
Kdo jsme

Spolupráce s odvětvím průmyslu

Usilujeme o otevřené inovace: ve spolupráci s dalšími novátorskými společnostmi spojujeme různé kompetence, vyvíjíme osvědčené postupy a pracujeme na vývoji udržitelných produktů a řešení.

Níže uvádíme jako příklad našich četných kooperačních aktivit stručnou charakteristiku některých projektů, které realizujeme ve spolupráci s našimi partnery z odvětví průmyslu.

Better, healthier nutrition - Bessere, gesündere Ernährung

Kukuřice odolná vůči suchu

Segment společnosti BASF pro rostlinné vědy a agrochemická společnost Monsanto od roku 2007 pracují společně na vývoji plodin s vyšším výnosem, které jsou odolnější vůči environmentálnímu stresu, jakým je například sucho. V roce 2013 společnost Monsanto úspěšně uvedla na trh Genuity® DroughtGard® Hybrids – první komerční produkt naší spolupráce. Hybridy DroughtGard Hybrids jsou součástí systémové koncepce, jejímž cílem je zmírnit ztráty na výnosech v důsledku sucha.

adidas

Odborníci společnosti BASF již více než 20 let nepřetržitě podporují společnost adidas v dalším rozvoji výkonnostní běžecké obuvi prostřednictvím inovativních materiálů. S použitím nové pěny od společnosti BASF s názvem Infinergy® společnost adidas vyvinula Energy Boost – zcela novou běžeckou botu s unikátním odpružením a tlumícími vlastnostmi.

Succinity®

Spolu s nizozemskou společností Corbion Purac jsme v roce 2012 založili společnost Succinity GmbH. Tento společný podnik má být vedoucím výrobcem kyseliny jantarové na biologické bázi. Společnost Succinity využívá udržitelný a vysoce efektivní výrobní proces, který sama vyvinula. Jeho podstatou je patentovaná bakterie BASF succiniciproducens, která dokáže vyrábět kyselinu jantarovou z obnovitelných surovin. V roce 2014 společnost Succinity spustila komerční výrobu kyseliny jantarové na biologické bázi u španělského města Montmeló s roční kapacitou 10 000 tun. Plánuje se i výstavba většího výrobního závodu.

Mitsui Chemicals Agro, Inc. (MCAG)

Japonská akciová společnost Mitsui Chemicals Agro, Inc. (MCAG) a německá společnost BASF podepsali exkluzivní dohodu o globálním rozvoji a licenci na insekticid s novým mechanismem účinku. Nová, vysoce účinná aktivní složka přináší inovativní řešení v boji proti hmyzu pro pěstitele a odborníky na likvidaci hmyzu. Novou molekulu objevila společnost MCAG. V následujících třech letech oba partneři, MCAG a BASF, zintenzivní společnou výzkumnou činnost s cílem vyvinout specifické přípravky pro konkrétní trhy a způsoby využití.

Projekt Tuhé a kapalné plynné produkty (německy: FfPaG)

Spolupracujeme se skupinou Linde Group a ThyssenKrupp, dceřinou společností koncernu BASF a vědeckými partnery VDEh-Betriebsforschungsinstitut z Düsseldorfu a Univerzitou v Dortmundu (TU Dortmund), se kterými společně vyvíjíme inovativní technologii pro environmentálně udržitelnou výrobu syntetického plynu (Syngas) z oxidu uhličitého a vodíku. Cílem je využít technologii inovačního procesu na získávání vodíku, a následně využívat oxid uhličitý jako surovinu s pozitivním vlivem na ochranu ovzduší. V roce 2013 jsme spustili náš společný projekt s podporou německého Spolkového ministerstva školství a výzkumu. Pracujeme v úzké spolupráci s našimi vědeckými partnery VDEh-Betriebsforschungsinstitut a TU Dortmund.