TOP
Česká republika
Kdo jsme

Organizace

Právní struktura a organizace skupiny BASF

Našich 12 divizí je seskupených do šesti segmentů na základě jejich obchodních modelů. Jednotlivé divize nesou provozní odpovědnost a jsou sestaveny podle odvětví nebo produktů. Spravují našich 54 globálních a regionálních obchodních jednotek a vyvíjejí strategie pro 86 strategických obchodních jednotek.

Naše regionální jednotky jsou odpovědné za optimalizaci místní infrastruktury a přispívají k využívání našeho tržního potenciálu. Pro účely finančních výkazů jsou naše divize seskupeny do čtyř regionů: Evropa, Severní Amerika, Asie a Pacifik, Jižní Amerika, Afrika a Střední východ.

Obchodní aktivity skupiny BASF podporuje osm funkčních jednotek a sedm korporátních jednotek. Funkční a korporátní jednotky poskytují služby v oblastech jako finance, vztahy s investory, komunikace, lidské zdroje, aplikování technologií a management pracovišť, ale i v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Naše globálni výzkumné jednotky odpovídájí za naši inovativnost a konkurenceschopnost.

Obchodní procesy, jako je nákup surovin a služeb, výroba a doprava k zákazníkům, jsou společnou odpovědností divizí a funkčních jednotek. 

Naše struktura segmentů

S účinností od 1. ledna 2019 jsme představili novou strukturu segmentů s vyšší výkonností a výraznější orientací na trh. Přispívá k větší transparentnosti z hlediska vývoje našich divizí, důležitosti hodnotových řetězců a významu našeho konceptu Verbund.

Nová struktura sestává ze šesti segmentů:

 • Chemikálie
 • Materiály
 • Průmyslová řešení
 • Povrchové technologie
 • Výživa a péče
 • Řešení pro zemědělství

Regiony

 • Evropa
 • Severní Amerika
 • Asie a Tichomoří
 • Jižní Amerika, Afrika, Střední východ

Výzkumné oddělení

 • Advanced Materials & Systems Research
 • Bioscience Research
 • Digitalization in Research & Development
 • Innovation Management
 • Process Research & Chemical Engineering

Funkční oddělení

 • Engineering & Maintenance
 • Environmental Protection, Health & Safety
 • Finance
 • Human Resources
 • Legal, Taxes, Insurance & Intellectual Property
 • Perspectives
 • Procurement
 • Supply Chain Operations & Information Services

Korporátní oddělení

 • Corporate Audit
 • Corporate Communications & Government Relations
 • Corporate Controlling
 • Corporate Development
 • Corporate Technology & Operational Excellence
 • Investor Relations
 • Senior Executive Human Resources