Česká republika
Kdo jsme

Zaměstnanci

Naši zaměstnanci se významně podílejí na dlouhodobém úspěchu společnosti BASF. Chceme, aby naše společnost přitahovala a udržela si talentované lidi, a aby podporovala jejich osobní rozvoj. Proto se snažíme vytvářet pracovní prostředí, které lidi inspiruje a spojuje. Je založeno na přirozeném vůdcovství, vycházejícím ze vzájemné důvěry, úcty a odhodlání pro špičkovou výkonnost.  

Naši zaměstnanci jsou klíčem k úspěšné implementaci strategie společnosti BASF. Pomocí inovativních a udržitelných řešení se podílejí na přeměně světa, v němž žijeme, k lepšímu. Jsme i nadále přesvědčeni o hodnotě vynikajících zaměstnanců, vedoucích pracovníků a pracovních podmínek a chceme dát našim zaměstnancům nástroje a dovednosti nezbytné k tomu, aby mohli v budoucnu našim zákazníkům nabízet výrobky a služby s ještě větším stupněm diferenciace a uzpůsobení. V rámci aktualizované korporátní strategie se více zaměříme na angažovanost zaměstnanců a účinnější vedení. Ve všem, co děláme, jsme odhodláni plnit mezinárodně uznávané pracovní a sociální standardy. Chceme, aby naše pracovní podmínky byly motorem inovací a jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je pomocí inkluze diverzity.

Chceme, aby byli naši zaměstnanci úspěšní a aby co nejlépe rozvíjeli své individuální schopnosti – rovněž s přihlédnutím ke stále rychleji se měnícímu životnímu prostředí, zejména v důsledku demografických změn a digitalizace práce. Základem toho je celoživotní vzdělávání a individuální rozvoj zaměstnanců. Odměňování a zaměstnanecké výhody, jakož i nabídky na uvedení osobního a profesního života do rovnováhy, doplňují naši atraktivní celkovou nabídku. Sledujeme, jak si stojíme v hodnocení zaměstnavatelů, abychom i v budoucnu byli atraktivní společností pro talentované lidi. Naši zaměstnanci zde hrají důležitou roli jakožto ambasadoři společnosti BASF.

 

Počet zaměstnanců

Na konci roku 2018 měla společnost BASF 122 404 zaměstnanců (2017: 115 490), z toho 3 174 učňů (2017: 3 103). Na smlouvy na dobu určitou pracovalo 3 226 zaměstnanců (z toho 40,9 % byly ženy). Vyšší počet zaměstnanců je zejména důsledkem akvizice podniků od společnosti Bayer. Kromě toho bylo k 31. prosinci 2018 zahrnuto do počtu zaměstnanců i 2 017 zaměstnanců z likvidační skupiny pro segment ropa a plyn.

Počet zaměstnanců skupiny BASF podle regionů

(Celkově: 122 404, z toho 25,1 % žen, k 31.prosinci 2018)