TOP
Česká republika
Kdo jsme
Česká republika
Kdo jsme

Cíl, oblastí činností, hodnoty

Náš cíl

Náš cíl vyjadřuje to, co ve společnosti BASF děláme a proč to děláme:

Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost.

Chceme přispět k tomu, aby byl svět místem s pozitivní budoucností s lepší kvalitou života pro každého. Proto nabízíme produkty a řešení, které jsou navrženy tak, aby co nejlépe využily dostupné zdroje a pomohly překonat problémy. 

Abychom těchto cílů dosáhli, definovali jsme své oblastí činností.

Naše strategické oblasti činnosti

Abychom dosáhli našich cílů a stali se přední společností v chemickém odvětví pro naše zákazníky, posilujeme naše výsledky v oblasti inovací a operací jakožto předního výrobce chemikálií a provozovatele závodů. Využíváme digitální technologie a údaje, abychom vytvořili další přidanou hodnotu pro nás a naše zákazníky. Udržitelnost je ještě hlouběji zakořeněná do řízení našeho podnikání. Chceme posílit vášeň pro naše zákazníky u všech zaměstnanců. Rozšiřujeme naše portfolio a zdokonalujeme naši organizaci tak, aby lépe vyhovovala potřebám zákazníků, s využitím síly integrace v rámci našeho konceptu Verbund. Vymezili jsme šest strategických oblastí činnosti, jejichž prostřednictvím se chceme více zaměřit na naše zákazníky.

Inovace

Naší ambicí je být nejatraktivnějším partnerem pro naše zákazníky, kdykoli jsou konfrontováni s výzvami, které lze řešit pomocí chemie. Naše kompetence v oblasti výzkumu a vývoje jsou v chemickém odvětví unikátní. Chceme stavět na naší pozici předního inovátora a využívat ji k tomu, abychom společně vytvářeli inovace pro naše zákazníky. Náš inovační řetězec navrhneme tak, aby byl co nejjednodušší a mohli jsme tak rychleji uvádět výrobky na trh. To znamená prosazovat vyšší stupeň excelence v rámci celého inovačního procesu, počínaje laboratoří až k zákazníkovi.

Trvalá udržitelnost

V dlouhodobém horizontu budeme úspěšní jen tehdy, budou-li naše výrobky, řešení a technologie přinášet přidanou hodnotu životnímu prostředí, společnosti a ekonomice. Chceme být myšlenkovým lídrem v udržitelnosti a chceme zvyšovat význam udržitelnosti v našich rozhodovacích procesech a obchodních modelech. To zajišťuje dlouhodobý úspěch naší společnosti, vytváří obchodní příležitosti a upevňuje naší pozici jakožto klíčového partnera poskytujícího podporu našim zákazníkům.

Výrobní závody

Naší snahou je řídit naši výrobu bezpečně, účinně a spolehlivě tak, abychom mohli dodávat naše výrobky našim zákazníkům v souladu se specifikacemi a včas. Naším cílem je dále zvyšovat spolehlivost a dostupnost našich závodů, jakož i naši agilnost. Kromě toho je pro zajištění naší konkurenceschopnosti rozhodující neustálé zlepšování procesů a účinné odstraňování kritických částí naší stávající báze aktiv.

Digitalizace

Chceme zajistit, aby se digitalizace stala nedílnou součástí podnikání společnosti BASF. To vytvoří dodatečnou hodnotu pro naše zákazníky, zajistí růst našeho podnikání a zvýší efektivitu. Podporou komplexních digitálních dovedností u našich budoucích vedoucích pracovníků a v rámci veškeré naší pracovní síly zajistíme dostupnost nezbytných zdrojů.

Portfolio

Zdokonalíme naše portfolio a při alokaci našeho kapitálu se více zaměříme na rostoucí obchodní oblasti. Bude-li to mít strategický smysl a dojde-li k vytvoření hodnoty, zaměříme se primárně na organický růst skrze kapitálové výdaje a inovace, ale budeme rovněž provádět cílené akvizice. Nová struktura segmentů přispěje k větší transparentnosti z hlediska řízení našich podniků, důležitosti hodnotových řetězců a významu našeho konceptu Verbund. Fyzická, technologická, tržní a digitální integrace v rámci koncepce Verbund je i nadále jádrem našeho portfolia a naší jedinečné síly.

Lidé

Naším cílem je jasně vymezit pozici každého podniku vůči jeho příslušným konkurentům a vytvořit vysoce výkonnou organizaci, která nám umožní dosahovat úspěchů v rámci stále konkurenčnějšího tržního prostředí. Přizpůsobíme naše obchodní modely a organizační struktury tak, aby mohla každá obchodní jednotka optimálně obsluhovat svůj tržní segment. Jsou to naši lidé, kdo zajistí úspěšnou implementaci naší aktualizované strategie. Spoléháme na angažovanost našich zaměstnanců a poskytujeme jim nástroje a dovednosti nezbytné k tomu, aby mohli našim zákazníkům nabízet diferencované a uzpůsobené výrobky a služby.

Naše hodnoty
dávají směr našemu chování a jednání

Způsob našeho jednání je kritický pro úspěšnou implementaci naší strategie: To je to, co naše hodnoty představují. Dávají směr našemu chování a jednání a vyjadřují, jak chceme společně pracovat – jako tým, spolu s našimi zákazníky a partnery.

Tvořivost

 • Pro své zákazníky vytváříme skvělé produkty a řešení.
 • Vítáme smělé nápady a dáváme jim možnost růst.
 • Jednáme s optimismem a vzájemně se inspirujeme. 

Otevřenost

 • Ceníme si rozmanitosti lidí, názorů i zkušeností.
 • Podporujeme zpětnou vazbu, která se zakládá na upřímnosti, úctě a vzájemné důvěře.
 • Učíme se ze svých nezdarů. 

Odpovědnost

 • Zdraví a bezpečnost lidí jsou pro nás absolutní prioritou.
 • Udržitelný přístup tvoří součást každého našeho rozhodnutí.
 • Dbáme o přísné dodržování norem a environmentálních standardů.

Podnikavost

 • Jako jednotlivci i jako společnost se zaměřujeme na zákazníky.
 • Využíváme příležitosti a myslíme dopředu.
 • Respektujeme vlastnictví a přijímáme osobní odpovědnost.