Česká republika
Kdo jsme

Naše řešení: Produkty na ochranu ovzduší

Produkty společnosti BASF se podílejí na velkém množství technologií na ochranu ovzduší v široké škále odvětví. Tím zajišťujeme energetickou úspornost a ochranu ovzduší v různých oblastech, jako je stavebnictví či automobilový průmysl, a také v průmyslových procesech.

Naše výrobky na ochranu ovzduší, které jsme prodali v roce 2015, umožní našim zákazníkům snížit emise skleníkových plynů v množství odpovídajícím objemu 530 milionů metrických tun CO2.

Naším cílem je nepřetržitě zvyšovat náš přínos k ochraně ovzduší jak prostřednictvím našich aktuálních produktů, tak i prostřednictvím nových výrobků a řešení. Přibližně třetinu našich ročních výdajů vkládáme do výzkumu a vývoje (VaV) inovací produktů a procesů tam, kde cíl VaV souvisí s efektivitou zdrojů a ochranou ovzduší.

Příklady našich produktů na ochranu ovzduší: