TOP
Print
Česká republika
Kdo jsme
Česká republika
Kdo jsme

Chemie umožňuje recyklaci plastového odpadu

Plastový odpad, především pak plastový odpad v kontextu kontaminace mořských ekosystémů, je vnímaný jako jeden z významných problémů současného světa. Na jedné straně je vyvíjen stále větší tlak na recyklační kvóty a recyklovatelnost, na straně druhé stojí silné závazky našich zákazníků v podobě zvyšování podílu recyklovaného materiálu v jejich nabídce. Řešení těchto problémů vyžaduje inovace a celosvětově propojenou snahu napříč hodnotovým řetězcem.

Co je Chemcycling?

BASF se k výzvám staví čelem a vypracovala projekt chemické recyklace: Chemcycling. Prostřednictvím termochemických procesů se plastový odpad rozkládá na olejové nebo plynné produkty, které se stávají surovinami a vrací se zpět do chemického průmyslu. Tyto suroviny mohou nahradit fosilní zdroje ve všech odvětvích činnosti BASF a produkovat nové výrobky, zejména umělé hmoty. Prostřednictvím certifikovaného systému třetích stran jsme schopni nahradit část surovin v každém produktu recyklovanými zdroji.

Jaké jsou výhody chemické recyklace?

Chemická recyklace umožňuje recyklovat plasty, pro něž v současnosti neexistují jiná recyklační řešení: mechanická recyklace je vhodná pro recyklaci čistých materiálů, které se získávají ve velkých objemech sběrem a tříděním. Naše odpady však obsahují také plastové výrobky, kde je několik typů materiálů vyrobeno z více druhů plastů zkombinovaných pro optimální výkon, dále plastů s ulpívajícími zbytky (např. zbytky potravin na obalech) a plastů, jejichž třídění pro recyklaci není ekonomické. Chemická recyklace může být cestou k recyklaci těchto materiálů, které díky ní nebudou putovat do spaloven nebo na skládky, kde by jinak skončily. Chemcycling představuje novou a velmi slibnou podnikatelskou příležitost pro nás i pro naše zákazníky. Výsledné výrobky totiž mají shodnou kvalitu s výrobky pocházejícími z fosilních surovin.

Dr. Andreas Kicherer and Dr. Stefan Gräter talk about the different types of plastic waste and their recycling

Je chemická recyklace ekologicky nezávadná?

Na konci životnosti každého plastového výrobku je třeba vybrat řešení, které je nejvíce efektivní ve vztahu k životnímu prostředí. Vzhledem k tomu, že chemická recyklace je možností, jak recyklovat směsné, vícevrstvé nebo jinak komplikované plasty, stává se doplňkem k mechanické recyklaci a nabízí udržitelnější alternativu ke spalování nebo skládkování. Díky analýze životnosti máme jistotu, že tento inovativní přístup vytváří hodnotu pro životní prostředí.

V pilotní fázi společnost BASF představila zákazníkům první prototypy. Byly mezi nimi obaly na sýr mozzarella, průsvitné komponenty do mrazniček a izolační boxy pro citlivé aplikace.