We weten dat we duurzaamheid buiten onze productie moeten overwegen. Dus om bij te dragen aan de circulaire economie, heroverwegen we onze grondstoffen. Dit omvat onze inspanningen om ervoor te zorgen dat waardevolle materialen meer dan één keer worden gebruikt, zodat we op een milieuvriendelijkere manier kunnen produceren en tegelijkertijd afval kunnen verminderen. 

Female engineer in BASF-branded protective clothing and helmet looks into a piece of equipment at BASF’s methane pyrolysis test facility in Ludwigshafen.