Do większości naszej bezpośrednich emisji CO2 dochodzi przy wytwarzaniu podstawowych substancji chemicznych. Dlatego też zastanawiamy się, jak w gruntowny sposób przekształcić nasze procesy wytwórcze i dążymy do wprowadzenia takich, w których nie powstaje CO2 – albo powstają małe jego ilości. Planujemy sprawić, że pierwsze duże zakłady staną się niemalże neutralne dla klimatu do 2030 r.

Female engineer in BASF-branded protective clothing and helmet looks into a piece of equipment at BASF’s methane pyrolysis test facility in Ludwigshafen.