Ponieważ chemia wymaga energii, zmniejszenie wytwarzanych przez nas emisji nie opiera się wyłącznie na innowacyjnych technologiach, ale również na pozyskiwaniu olbrzymich ilości energii ze źródeł odnawialnych. Właśnie dlatego zaczynamy samodzielnie wytwarzać energię ze źródeł odnawialnych. Podpisaliśmy również kilka długoterminowych umów zakupu energii z takich źródeł. 

A wide view of a blue ocean with waves taken from above, showing two rows of wind turbines stretching into the distance and an offshore platform with helicopter landing pad in the foreground.