Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy brać pod uwagę zrównoważony rozwój w kwestiach wykraczających poza wytwarzanie. W związku z tym staramy się przemyśleć na nowo temat wykorzystywanych przez nas surowców, aby wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym. Podejmujemy między innymi działania w celu zapewnienia ponownego wykorzystania cennych materiałów, co umożliwia nam prowadzenie produkcji w sposób bardziej przyjazny środowisku przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów. 

Overhead view of a mass of colored plastic waste including food packaging, disposable cups and bottles – the edges of picture are blurred to give the impression that the waste is spinning in a circle.