Doğrudan CO2 emisyonlarımızın çoğu, baz kimyasalların üretiminde oluşur. Bu nedenle, üretim şeklimizi temelden yeniden tasarlıyoruz ve CO2 içermeyen veya düşük oranda CO2 içeren süreçlere geçiş yapıyoruz. İlk büyük tesisleri 2030 yılı itibarıyla neredeyse tamamen iklim için zararsız hale getirmeyi planlıyoruz.