Her türlü insanın önemli ölçüde azaltılmış ve hatta net sıfıra indirilmiş karbon ayak izine sahip ürünler satın almak istediğini biliyoruz. Bu nedenle, üretimimize yenilenebilir ham maddeler ekliyor ve diğer şirketlerin ve müşterilerinin hedeflediğimiz aynı iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.