Tüketici Ürünleri

Müşterilerimizle birlikte, kütle dengesi yaklaşımımız kullanarak, yenilenebilir ve kimyasal olarak geri dönüştürülmüş ham maddelerden üretilen tüketici ürünleri geliştiririyoruz. Döngüsel ham maddeler kullanarak, işlenmemiş kalitede ürünler üretebilir aynı zamanda fosil kaynakları koruyup, CO2 emisyonlarını azaltabiliriz.