Finland
Who we are

Usein kysytyt kysymykset

Rakennustyöt on käynnistetty Harjavallassa. Tuotantolaitoksen on määrä käynnistää toimintansa vuonna 2022, kun hankkeelle on myönnetty kaikki vaadittavat luvat.  

Uuden laitoksen odotetaan luovan yli 100 työpaikkaa johtoon, tekniseen suunnitteluun, tuotantoon, logistiikkaan ja laboratorioon. 

Tuotantolaitoksessa valmistetaan litiumioniakkuihin käytettävää katodiaktiivisen materiaalin esiastetta eli prekursoria (PCAM). Katodimateriaali on kehittyneiden sähköajoneuvojen akkujen kriittisimpiä komponentteja, joka määrittelee akun suorituskyvyn, kustannukset, turvallisuuden ja kestävyyden.

BASF on teettänyt kokonaisvaltaisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) alan johtavilla konsulteilla lain vaatimusten mukaisesti. Viranomaisten YVA-selostuksesta antaman lausunnon mukaan hanke ei aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Prosessin ja siinä käytettyjen materiaalien ominaisuuksien vuoksi kemiallisen reaktion aiheuttama räjähdys ei ole mahdollinen. Tuotantoprosessi sijoittuu suljetulle tuotantoalueelle. BASF voi keskeyttää automatisoidun prosessin milloin tahansa.

Tuotteissamme käytetyt kemikaalit ovat hyvin samanlaisia kuin jo nyt Harjavallan Suurteollisuuspuistossa käytettävät kemikaalit. BASF aikoo käyttää huippumodernia teknologiaa estääkseen ympäristön altistumisen kemikaaleille.

Uusi Harjavallan laitos on osa BASF:n monivaiheista investointisuunnitelmaa akkumateriaalien tuotantoon Euroopassa. BASF ei julkista Harjavallan investoinnin tarkkaa summaa.

Kyllä, meillä on tuotantoa myös Japanin Onodassa ja Kitakyushussa ja Yhdysvaltojen Elyrisassa Ohiossa sekä Battlecreekissa Michiganissa. Helmikuussa 2020 BASF ilmoitti myös toisesta eurooppalaisesta akkumateriaalien tuotantolaitoksesta, joka perustetaan Saksan Schwarzheideen.

Harjavallan Suurteollisuuspuistossa on rajoitetusti tilaa. BASF tarvitsee huomattavasti enemmän tilaa kuin teollisuuspuistossa on käytettävissä. Tästä johtuen BASF:n on sijoitettava laitos teollisuuspuiston ulkopuolelle.