Finland
Who we are

Luvitus

BASF noudattaa laitoksen suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa soveltuvia lakeja ja luvitusprosesseja. Ennen lupahakemusten jättämistä BASF on teettänyt kokonaisvaltaisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) alan johtavilla konsulteilla lain vaatimusten mukaisesti.

Keskeisimmät tarvittavat luvat ovat yksityiskohtainen kaavoitus- ja rakentamislupa (Harjavallan kaupunki), ympäristö- ja vesitalouslupa (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVI) sekä kemikaalilupa ja tarvittava dokumentaatio (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES)

Hankkeen luvitukseen liittyvät asiakirjat löytyvät asianomaisten viranomaisten sivuilta.