Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Κύρια θέματα

Ο παγκόσμιος πληθυσμός και οι ανάγκες του συνεχώς αυξάνονται αλλά οι φυσικοί πόροι του πλανήτη μας είναι περιορισμένοι.

Η χημεία μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσεων για τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας, ειδικά στα πιο κάτω κύρια θέματα.