Home Link
Ελλάδα
Ποιοι είμαστε
Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Επιχειρηματικοί Τομείς

Διαθέτουμε έντεκα τμήματα, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε έξι τομείς, ως εξής: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, Agricultural Solutions.

 

Η νέα δομή των τομέων της BASF εξασφαλίζει μια πιο διαφοροποιημένη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας ανάλογα με το ανταγωνιστικό περιβάλλον της κάθε αγοράς. Επίσης, με τη νέα δομή,  ενισχύουμε τη διαφάνεια αναφορικά με τα αποτελέσματα των τομέων και των τμημάτων μας και τονίζουμε τη σημασία του ενοποιημένου συστήματος παραγωγής Verbund και των αλυσίδων αξίας για την επιχειρηματική μας επιτυχία. Τα τμήματα αυτά έχουν τη λειτουργική ευθύνη και οργανώνονται ανά κλάδους ή προϊόντα.

 

Με αυτό τον τρόπο, η BASF στοχεύει να τοποθετήσει κάθε δραστηριότητα έναντι των αντίστοιχων ανταγωνιστών και να εδραιώσει μια οργάνωση με υψηλές επιδόσεις έτσι ώστε να είναι διαρκώς επιτυχημένη σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

 

Βασική μας επιδίωξη είναι να ευθυγραμμίσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με τις ανάγκες των πελατών μας. Η ικανότητα μας να συνδυάζουμε βαθιά εξειδίκευση με μία ευρεία γκάμα πόρων, ώστε να ανταποκρινόμαστε σε συγκεκριμένες ανάγκες, δίνει τη δυνατότητα στη BASF να καθιερωθεί ως ένας πάροχος συστημάτων που προσφέρουν  λύσεις.

 

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen

Chemicals

Petrochemicals and Intermediates

Ο Τομέας Chemicals θα παραμείνει ο βασικός πυλώνας του ενοποιημένου συστήματος παραγωγής Verbund της BASF. Προμηθεύει τους υπόλοιπους τομείς με τα βασικά χημικά και ενδιάμεσα, συμβάλλει στην οργανική ανάπτυξη των βασικών μας αλυσίδων αξίας. Παράλληλα με τις πωλήσεις εντός της εταιρείες, διαθέτουμε πελάτες από τις βιομηχανίες χημικών και πλαστικών. Στοχεύουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα μέσω της ηγετικής μας θέσης στην τεχνολογία και της λειτουργικής μας αριστείας.

Cellasto-Elemente für den Automobilbau / Cellasto components for automotive construction

Materials

Performance Materials and Monomers

Το χαρτοφυλάκιο του τομέα Materials περιλαμβάνει προηγμένα υλικά και τις πρόδρομες ουσίες τους για νέες εφαρμογές και συστήματα. Αυτά περιλαμβάνουν ισοκυανικά και πολυαμίδια καθώς και βασικά ανόργανα προϊόντα και εξειδικευμένα χημικά  για τις βιομηχανίες πλαστικών και επεξεργασίας πλαστικών. Έχουμε ως στόχο την οργανική ανάπτυξη και για το λόγο αυτό ξεχωρίζουμε χάρη στην τεχνολογική μας εξειδίκευση, στις βιομηχανική τεχνογνωσία μας και στην εγγύτητα προς τον πελάτη, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αξία στις αλυσίδες αξίας ισοκυανικών και πολυαμιδίων.

Liquid solution on disc held by scientist

Industrial Solutions

Dispersions & Resins and Performance Chemicals

Ο τομέας Industrial Solutions αναπτύσσει και εμπορεύεται υλικά και πρόσθετες ουσίες για βιομηχανικές εφαρμογές, όπως διασπορές πολυμερών, ρητίνες, ηλεκτρονικά υλικά, αντιοξειδωτικά και προσμίξεις. Σκοπός μας είναι να προάγουμε την οργανική ανάπτυξη σε κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα πλαστικά ή τα ηλεκτρονικά και να διευρύνουμε τη θέση μας σε υλικά και λύσεις ενισχυμένης αξίας αξιοποιώντας την εξειδίκευσή μας πάνω στο σύνολο της βιομηχανίας και την τεχνογνωσία εφαρμογής της.

Car frame featuring BASF coating solution

Surface Technologies

Catalysts και Coatings 

Ο Τομέας Surface Technologies περιλαμβάνει τις δραστηριότητές μας που προσφέρουν χημικές λύσεις για τις επιφάνειες. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει επιχρίσματα, αντισκωριακά προϊόντα, καταλύτες και υλικά μπαταρίας για την αυτοκινητοβιομηχανία και τη χημική βιομηχανία. Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε την οργανική ανάπτυξη αξιοποιώντας το χαρτοφυλάκιο με τις τεχνολογίες και την τεχνογνωσία μας, αλλά και να εδραιώσουμε τη BASF ως έναν κορυφαίο και καινοτόμο πάροχο υλικών μπαταρίας.

Softgel capsules spilling out of jar

Nutrition & Care

Care Chemicals and Nutrition & Health

Στον Τομέα Nutrition & Care επιδιώκουμε να διευρύνουμε τη θέση μας ως κορυφαίο πάροχο υλικών διατροφής και φροντίδας για καταναλωτικά προϊόντα στον κλάδο της διατροφής, της οικιακής και προσωπικής φροντίδας. Οι  πελάτες μας περιλαμβάνουν παραγωγούς τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και βιομηχανίες φαρμακευτικών, καλλυντικών, απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων. Έχουμε ως στόχο να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και των τεχνολογιών μας. Σκοπός μας είναι να προάγουμε την οργανική ανάπτυξη εστιάζοντας σε αναπτυσσόμενες αγορές, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και στις τάσεις αειφορίας των καταναλωτικών αγορών, πραγματοποιώντας επίσης στοχευμένες αποκτήσεις.

Obstproduktion in Ortosole, Italien / Fruit production in Ortosole, Italy

Agricultural Solutions 

Agricultural Solutions  

Ο Τομέας Agricultural Solutions στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση που κατέχουμε στην αγορά ως ένας πάροχος μιας ολοκληρωμένης γκάμας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σπόρων. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και σπόρους και επενδυτικά σπόρων. Επιπλέον, προσφέρουμε στους γεωργούς ψηφιακές λύσεις σε συνδυασμό με πρακτικές συμβουλές. Το επίκεντρό μας είναι η οργανική ανάπτυξη που προάγεται από τις καινοτομίες, η στοχευμένη επέκταση του χαρτοφυλακίου μας, καθώς και η αξιοποίηση συνεργειών από τις αποκτηθείσες δραστηριότητες.