Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Αειφορία στη BASF

Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον.

Θέλουμε να συμβάλλουμε σε έναν κόσμο που εξασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον με καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργούμε χημεία για τους πελάτες μας και την κοινωνία και κάνουμε τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Επιχειρούμε με γνώμονα τον εταιρικό μας σκοπό "Δημιουργούμε χημεία για ένα αειφόρο μέλλον"

  • Παράγοντας υπεύθυνα
  • Λειτουργώντας ως δίκαιος και αξιόπιστος συνεργάτης
  • Συνενώνοντας δημιουργικά μυαλά για να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις για τις ανάγκες της αγοράς.

Για εμάς, αυτό είναι η ουσία μιας επιτυχημένης επιχείρησης.