Ελλάδα
Ποιοι είμαστε

Εργαζόμενοι και Κοινωνία

employees-arranged-in-a-circle.jpg

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοί μας είναι το θεμέλιο για να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής μας «Δημιουργούμε χημεία».

Περισσότερα (EN)
social_commitment.jpg

Κοινωνική Δέσμευση

Αναλαμβάνουμε κοινωνική ευθύνη: Συμμετέχουμε σε διάφορα projects παγκοσμίως, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας.

Περισσότερα (EN)
human-rights.jpg

Ανθρώπινα δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύουν την τιμή του κάθε ανθρώπου. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την επιχειρησιακή μας λειτουργία και στις επιχειρησιακές μας σχέσεις είναι το θεμέλιο της κοινωνικής μας υπευθυνότητας.

Περισσότερα (EN)
children-having-fun-with-water.jpg

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το 2015 τα κράτη μέλη του ΟΗΕ έθεσαν 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ανακαλύψτε περισσότερα για τους στόχους αυτούς και για το πώς συνεισφέρει η BASF στην εκπλήρωσή τους.

Περισσότερα (EN)