Ποιοι είμαστε

Δίκτυα


Για να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και τη σύνδεση μεταξύ οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων, η συνεργασία διαφορετικών κοινωνικών σχηματισμών είναι σημαντική. Ούτως ή άλλως, τα δίκτυα είναι μέγιστης σημασίας. Συγκεντρώνουν τις γνώσεις πολλών φορέων. Εμείς στη BASF δεσμευόμαστε να συμμετέχουμε σε διάφορα δίκτυα:

chemie_3_m.gif

Chemie³

Υπό την ομπρέλα του Chemie³ (Chemistry³=Χημεία), ο Γερμανικός Σύνδεσμος Χημικής Βιομηχανίας (VCI), η Βιομηχανική Ένωση Ορυχείων, Χημείας και Ενέργειας (IG BCE), και ο Γερμανικός Σύνδεσμος Εργοδοτών Χημικού Κλάδου (BAVC) ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη. Ο πυρήνας της πρωτοβουλίας Chemie³ σχηματίζεται από 12 κατευθυντήριες οδηγίες για την αειφορία στο χημικό κλάδο στη Γερμανία. Βασικά στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο ανοιχτός διάλογος με τους εμπλεκόμενούς μας και υποστήριξη των μελών των VCI, IG BCE και BAVC προκειμένου να κάνουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες πράξη.

 Διαβάστε περισσότερα...

 

csr.gif

CSR Europe

Το CSR Europe είναι το κορυφαίο Ευρωπαϊκό επιχειρησιακό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Συγκεντρώνει πάνω από 10.000 εταιρείες –  συμπεριλαμβάνομένης της BASF, και λειτουργεί ως πλατφόρμα για αυτές τις επιχειρήσεις που αποβλέπουν στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, συνεισφέροντας θετικά στην κοινωνία.

 Διαβάστε περισσότερα...

econsense.gif

econsense

Η econsense - Φόρουμ για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Γερμανικών Επιχειρήσεων e.V. είναι μια αναγνωρισμένη ένωση ηγετικών, παγκοσμίως ενεργών εταιρειών και οργανισμών Γερμανικών επιχειρήσεων που εξειδικεύονται στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ). Ιδρύθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχανιών  (BDI). Στόχος της econsense είναι το να αποτελέσει πλατφόρμα διαλόγου και πεδίο προβληματισμού με το διπλό σκοπό να προάγει την αειφόρο ανάπτυξη στις επιχειρήσεις και να αναλαμβάνει κοινωνική ευθύνη. Η BASF είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της econsense. 

 Διαβάστε περισσότερα...

global_compact.jpg

Παγκόσμιο Σύμφωνο

Στα πλαίσια του διαλόγου για την παγκοσμιοποίηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Ανάν πρότεινε τη δημιουργία ενός «Παγκόσμιου Συμφώνου» στις 31 Ιανουαρίου 1999. Κάλεσε τους οικονομικούς ηγέτες από όλο τον κόσμο να προετοιμαστούν για την παγκοσμιοποίηση σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και την κοινωνία των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών και οικολογικών πυλώνων της παγκόσμιας οικονομίας. Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και βασίζεται σε δέκα αρχές που σχεδιάστηκαν για να αποτελέσουν πρακτικό οδηγό δράσης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος, και της διαφθοράς. Η BASF ήταν ιδρυτικό μέλος και εφαρμόζει αυτές τις δέκα αρχές στην εταιρεία της, εκδίδοντας λεπτομερή έκθεση αναφορικά με τα εργαλεία και τα μέτρα που επιστράτευσε για αυτό το σκοπό.

Διαβάστε περισσότερα...

 

GRI

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI) ιδρύθηκε το 1997 με στόχο να αναπτύξει παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα αναφοράς των οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των οργανισμών και των εταιρειών. Το 2000 οι κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά και αναθεωρήθηκαν δύο χρόνια αργότερα.  Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν κατανοητούς δείκτες αναφορικά με όλες τις διαστάσεις που παρουσιάζει σήμερα η αειφόρος ανάπτυξη. Οι οδηγίες της GRI στοχεύουν στη διεθνή συγκρισιμότητα της αναφοράς.  Επιπλέον, αποτελεί ένα εργαλείο για την ιδιωτική αναφορά των εταιρειών από το 2003.

 Διαβάστε περισσότερα...

sc_m.gif

Sustainability Consortium

Το «Sustainability Consortium» (Κοινοπραξία για την Αειφορία) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός με διάφορους συμμετέχοντες παγκοσμίως που συνεργάζονται με σκοπό να χτίσουν έναν επιστημονικό φορέα που προάγει την καινοτομία για τη βελτίωση της αειφορίας των προϊόντων για τον καταναλωτή. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει πωλητές λιανικής και κατασκευαστές προϊόντων που έχουν γίνει μέλη της Κοινοπραξίας και της αποστολής της αναφορικά με τον κύκλο ζωής των προϊόντων, περιλαμβάνοντας κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Καθώς οι καταναλωτές παίρνουν όλο και πιο εξεζητημένες αποφάσεις ως προς τις αγορές τους και παράλληλα οι φυσικοί πόροι περιορίζονται, η Κοινοπραξία είναι αφιερωμένη στο να προάγει την καινοτομία έτσι ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να καταναλώνουν με αειφόρους τρόπους.

logo-tfs.gif

Together for Sustainability

Προκειμένου να ενισχυθεί η αειφορία εντός της αλυσίδας αξίας, οι χημικές εταιρείες BASF, Bayer, Evonik Industries, Henkel, Lanxess και Solvay ένωσαν τις δυνάμεις τους το 2011 στην Πρωτοβουλία «Μαζί για την Αειφορία» (Together for Sustainability-TfS). Η πρωτοβουλία βασίζεται στις ορθές πρακτικές και βασίζεται σε καθιερωμένες αρχές, όπως το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGC) και τον Παγκόσμιο Χάρτη Υπεύθυνης Φροντίδας. Ο στόχος της TfS είναι η παγκόσμια τυποποίηση της αξιολόγησης και του ελέγχου των προμηθευτών.

Διαβάστε περισσότερα...

wbcsd_xs.jpg

WBCSD

Το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη (WBCSD) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1995 και βασίζει τις δραστηριότητές του στα αποτελέσματα της διάσκεψης του Ρίο το 1992 – την Ατζέντα 21. Περισσότερες από 200 πολυεθνικές εταιρείες είναι τώρα μέλη της WBCSD. Μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών στη Γερμανία περιλαμβάνονται οι: Allianz, Bayer, Daimler, Evonik, Deutsche Bank, Henkel, Volkswagen – και η BASF. Το WBCSD ορίζει πέντε στόχους που υπογραμμίζουν τις προσπάθειές της: ηγετική θέση στην αγορά ως αξίωση για ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας, ανάπτυξη πολιτικής προς ένα αειφόρο εταιρικό ύφος και η ανταλλαγή θετικών παραδειγμάτων ως προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων, καθώς και η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες και στις υπό μετάβαση χώρες

Διαβάστε περισσότερα...